Dybdahl/Dybdal-slægter i Danmark

Over 90% af alle som hedder Dybdahl eller Dybdal i Danmark i dag nedstammer fra en af de seks slægter, som er beskrevet nedenfor. Slægterne er fra hhv:

Hvis du hedder Dybdal eller Dybdahl og gerne vil vide hvilken af disse slægter du hører til eller hvis du gerne vil tilføjes til en af disse oversigter, så henvend dig til Niels Dybdahl.


Slægten Dybdahl/Dybdal fra Skyum i Thy

Denne slægt har sit udspring i gården Dybdahl i Skyum i Thy. Gården er nævnt allerede i år 1467. Laurits Christensen som levede i 1600 tallet fik navnet Dybdahl fra gården. Han og hans efterkommere havde gården i mindst 6 generationer.

Gården er kort beskrevet i bogen "En duft mellem hav og fjord", bind 1 udgivet af Yde Sørensens forlag 1993, ISBN 87-85137-19-7

Cirka 41% af fødte mellem 1850 og 1900 med navnet Dybdahl eller Dybdal hører til denne slægt

Oversigt over slægtens medlemmer

Slægten Dybdahl/Dybdal fra Skjoldborg i Thy

Det tidligste medlem af denne slægt er Peder Larsen Dybdahl, født 1770 i Skjoldborg. Første gang han er blevet benævnt Dybdahl var ved hans konfirmation i 1789. Det er ikke klart hvorfor han fik dette navn. Muligvis har han tjent på gården Dybdahl i Skyum efter hans far døde i 1778. Han har ihvertfald en forbindelse til Skyum, idet Maren Pedersdatter fra Skyum stod fadder til hans dåb. I 1770 var der mindst tre der hed Maren Pedersdatter i Skyum, hvoraf de to hørte til Dybdahlslægten fra Skyum.

I bogen "Stamlister, Stamtavler og Slægtssaga over en i Nordvestjylland meget udbredt bondeslægt" (Ole Thøgersen, Albert Andersens Bogtrykkeri, Hurup, 1917) er Peder Larsen Dybdahl beskrevet således:

Peder Lavrsen, ogsaa kaldet Peder Dybdal; han synes at være noget af en Original og synes at sidde inde med nogle gode og nogle fixe Idéer. Jeg har saaledes blandt Bedstefaders Papirer fundet en Subskribtionsindbydelse paa en Livsskildring, som han havde under Arbejde og som han vilde kalde "Henrik Klavsens Fortræd paa Jord"; den vilde blive 16 Ark stor og koste 13 Skilling pr. Ark, men hvo som vil forud subskribere herpaa, han 3 Mark ringere Bogen kan faa. Hele Indbydelsen var paa Vers. Værket blev vistnok aldrig fuldendt, end sige trykt, og min Bedstefader har sikkert aldrig prøvet paa at samle Subskribenter. Han boede i Fødegaarden, havde vel nok omtrent en halv Snes Børn, hvoraf jeg kun har kendt de 3; der var Anders og Lavst, der boede sydøst ude i Stagstrup, den saakaldte Dybdal Dokter var en Søn af en af dem. Saa er der Jens Dybdal, der boede i Taabel, men er død for nogle Aar siden. 2 af Sønnerne har udstykket Gaarden. Den ældste Datter boede ved Krik og en Søn af hende har Savmøllen der.

Cirka 25% af fødte mellem 1850 og 1900 med navnet Dybdahl eller Dybdal hører til denne slægt

Oversigt over slægtens medlemmer

Slægterne Dybdal/Dybdahl fra Sejerslev på Mors

Disse slægter er opkaldt efter gården Dybdal i Sejerslev på Mors. Denne gård har haft flere ejere som har opkaldt sig efter gården.

Hovedslægten starter med:

Tre beslægtede grene er:

Men der er flere grene som stammer fra personer som har boet på gården:

Derudover er der nogle grene som er opstået ved at enker efter personer i Svenning Dybdals slægt har giftet sig igen:

Cirka 18% af fødte mellem 1850 og 1900 med navnet Dybdahl eller Dybdal hører til disse slægter

Gården Dybdals historie
Oversigt over slægtens medlemmer

Slægterne Dybdahl/Dybdal fra Hellevad i Vendsyssel


Vis stort kort

Her er der to slægter som begge stammer fra personer som har boet i Dybdalhuset i Hellevad i Vendsyssel. Disse to personer ser dog ikke ud til at være i familie med hinanden:

Cirka 8% af fødte mellem 1850 og 1900 med navnet Dybdahl eller Dybdal hører til disse slægter

Oversigt over slægtens medlemmer

Slægten Dybdal fra Stouby ved Vejle

Denne slægt stammer fra et hus kaldet Dybdal i Stouby ved Vejle

Cirka 1% af fødte mellem 1850 og 1900 med navnet Dybdahl eller Dybdal hører til denne slægt

Oversigt over slægtens medlemmer

Slægten Dybdal/Dybdahl fra Lumsås ved Sjællands Odde

Denne slægt er den eneste som stammer fra Sjælland. Den har sin oprindelse i et husmandssted som lå i en dyb dal ved Lumsås. Her boede Niels Christoffer Pedersen og Jenny Manuette Cecilie Jensen og en del af deres efterkommere fik navnet Dybdal.

Da de først fik børn efter 1900 er der ingen af fødte mellem 1850 og 1900 med navnet Dybdahl eller Dybdal som hører til disse slægter

Lene Dybdal beskriver det således:

Min far Børge Dybdal Petersen var den første i vores familie / slægt, der blev døbt Dybdal til mellemnavn i 1911. Jeg har fået fortalt af min farmor (Cecilie P.), at dengang hun var gravid med min far, så hun navnet Dybdal i en avis. Hun syntes det var et smukt navn og da mine bedsteforældres hus lå for enden af Kirkeåsbakken / Lumsås = dyb dal, syntes hun at min far skulle hedde Dybdal til mellemnavn.

Senere har to fætre til min far: Verner Dybdal Petersen og Bent Dybdal Petersen også fået navnet Dybdal. De er begge fra Stenstrup ved Højby Sj.

Oversigt over slægtens medlemmer

Slægten Dybdal fra Kerteminde på Fyn

Vilhelm Petersen og Helga Cecilie Marie Hansen fra fyn gav deres andet barn i år 1900 og alle følgende børn mellemnavnet Dybdal, men ingen af forældrene og ingen af bedsteforældrene hed Dybdal og ingen af fadderne ved børnenes dåb hed Dybdal. Så det er ukendt hvorfor slægten hedder Dybdal.

Moderen er dog fra Odense og jævnaldrene med Anna Christine Dybdahl fra Skjoldborgslægten som boede i Odense i 1901, så der kan muligvis være en forbindelse der.

Efter tredje barn flyttede familien til Sjælland, hvor de sidste 5 børn blev født

Det første barn med navnet Dybdal blev født i år 1900 er der ingen af fødte mellem 1850 og 1900 med navnet Dybdahl eller Dybdal som hører til denne slægt.

Oversigt over slægtens medlemmer

s