Thomas  D Ahle
Mathias  D Ahle
Kirstine  D Ahle
Per  F Ahle
Susanne  B Dybdahl
Hans  C Ahle
Sine  V F Husted
Holger  B Dybdahl
Inger Rasmussen
Jesper Ahle Jespersen
Martha E Berg Fjeldsø ..
Hans  P N Husted
Eleonora  M F Pedersen
Niels  P Dybdahl
Caroline  B Pedersen
Rikard  R Rasmussen
Hansine Michelsen
Peder  C Jespersen
Kirsten  M Ottesen
Hans  C Andersen
Christine  M Berg
Christen  N Husted
Johanne Andersen
Peder  F Pedersen
Kirstine M Christensen ..
Søren  M P Dybdahl
Mette  K Poulsen
Jens  B Pedersen
Maren  K Johansen
Carl Rasmussen
Anna  P M Hansen
Andreas  C C Michelsen
Eline Kühn
Jesper Ahle Jensen
Berthe Pedersdatter
Knud  K Ottesen
Karen  M Thomsen
Jens  C Andersen
Ane  K Hansdatter
Niels  M Olesen
Christiane Christensda..
Anders Poulsen
Ane Pedersdatter
Peder Faurholt Peders..
Ane  S Jensdatter
Christen  M Christensen
Karen  B H Kirkegaard
Peder Madsen Hove
Karen  M Jensen
Niels C Poulsen Dybda..
Mette Jensen Kirk
Peder  C H B Jensen
Inger  S Ovesdatter
Christen Johansen Bu..
Andrine Larsdatter M..
Rasmus P K Rasmuss..
Maren  K Andersen
Michael  J Hansen
Karen  M Larsen
Jürgen  A Michelsen
Marie  C Bonnichsen
Johann  J Kühn
Mariane Kruse
Jens Ahle Jespersen
Anne Knudster
Peder  C Nielsen
Mette  K Lauridsdatter
Otto Knudsen
Kjersten Jensdatter
Thomas Jensen
Karen Knudsdatter
Anders Christensen
Mette Christensdatter
Hans Christensen
Mette  K Sørrensdatter
Ole  P Kirkegaard
Dorthe Jensdatter
Christen  J Husted
Anna  M Knudsdatter
Poul Madsen
Johanne Andersdatter
Peder Nielsen
Else Nielsdatter
Peder FourHoldt Peder..
Else  M Iversdatter
Jens Frederiksen
Karen  C Erhardsdatter
Christen Christensen
Maren Michelsdatter
Jens  A Kirkegaard
Christine Poulsdatter
Mads Nielsen Hove
Else Pedersdatter
Jens Nielsen Bach
Maren Simonsdatter
Poul Christensen Dybd..
Inger Michelsdatter
Jens  C Poulsen Kirk
Bodil  K Madsdatter
Jens Larsen Bunk
Ane  M Sørensdatter
Ove Jensen Hesseldahl
Trine Christensdatter ..
Peder C Christensen B..
Magdalene Johansdatter
Lars Jensen Mærkedahl
Kirsten  M Jensdatter
Rasmus Rasmussen
Laurine Jørgensdatter
Niels  P Andersen
Inger Petersdatter
Peter  C Hansen
Nille  K Jørgensdatter
Lars Larsen
Ane  E Andersdatter
Jürgen  A Michelsen
Catharina Schildhelm
Andreas  C Bonnichsen
Anna  M Nicolaysen
Johann  G Kühn
Anna  M Nicolajses
Niels  D A Kruse
Maren  H Orlef
Jesper Jensen
Knud Jensen Kølbæk
Maren Larsdatter
Knud Jensen Kølbæk
Maren Larsdatter
Jens  C Jespersen
Margrete Christensdatt..
Jens Thomasen
Karen Jensdatter
Christen Hansen
Kirsten Jacobsdatter
Søren Andersen
Ane Christensdatter
Jens  A Videbæk
Kirsten Nielsdatter
Knud Jensen
Maren Nielsdatter
Mads Larsen (Gregers..
An Larsdatter
Anders Hansen
Mette Thomasdatter
Niels Nielsen
Anne Madtsdatter
Niels Søhrensen
Bodil Tomasdatter
Peder Pedersen
Mette  C Sørensdatter
Karen Jensdatter Røm..
Peder C Jensen Kirkeg..
Karen  B Holm
Poul  C Støvl
Maren  C Kirk
Niels Jacobsen
Dorthe Christensdatter
Peder Andersen Mideh..
Karen Salmansdatter
Niels Pedersen Bach
Karen Pedersdatter
Simon Christensen Ku..
Maren Poulsdatter
Christen Pedersen Dy..
Else Christensdatter
Michel Pedersen Lang..
Maren Poulsdatter
Poul Christensen Kirck
Marie Jensdatter
Mads Andersen
Maren Olesdatter
Lars Jensen Bunch
Dorethe  S Bjerregaard
Søren Poulsen Vinther
Inger Jensdatter
Jens Ovesen
Marthe Jeppesdatter B..
Christen Ovesen Holm
Inger Jensdatter Søeg..
Christen Christensen ..
Dorthe M Pedersdatter ..
Johan Knudsen
Maren K Friderichsdatt..
Jens Larsen Nergaard ..
Anne Christensdatter
Jens Chistensen Stojh..
Kirsten Mortensdatter
Rasmus Pedersen
Birthe Hansdatter
Jørgen Christiansen
Maren Jensdatter
Anders Pedersen
Bodil  K Bodelsdatter
Peder Knudsen
Magrethe Olsdatter
Hans Carlsen
Johanne Larsdatter
Jørgen Christensen
Maren Nielsdatter
Lars Jensen
Maren Larsdatter
Anders Sørensen
Mette Olesdatter
Jürgen Michelsen
Anna  C Hansen
Matthias Schildhelm
Anna  E Gorrissen
Hans  J Bonnicksen
Karen Andreses
Hans Nicolaysen
Marie  C Beyers
Christian  V Kühn
Maria  M C Buksen
Nicolaj Lorentsen
Anne  M Johannesdatter
Andreas  C Kruus
Marie  E Dinsen
Hans  P Orlef
Maren Jørgens
Jens Knudsen Kølbæk
Ane Nielsdatter
Lars Thuesen
Anne Ottesdatter
Jesper Jensen
Maren Ibsdatter
Christen Christensen
Kirsten Larsdatter
Hans Christensen
Inger Eriksdatter
Jacob Jensen
Anne  M Sørensdatter
Anders Andersen
Mette Sørensdatter
Christen Jensen
Kirsten Nielsdatter
Anders Madsen
Dorethe Thomasdatter
Niels  M Dal
Else Ebbesdatter
Jens Knudsen
Maren Andersdatter
Hans Christensen
Anne Andersdatter
Thomas Christensen
Johanne Thygesdatter
Nicolai  V Holm
Anne  C Petersen
Christen  J Kirk
Maren Jeppesdatter
Jacob Jensen
Maren Christensdatter ..
Christen Hauge (Hou)
Johanne Jensdatter
Anders Nielsen Mideh..
Else Jespersdatter Sø..
Salmon Olesen?
Maren Thomasdatter?
Peder Bach
Kirsten Jensdatter
Peder Knudsen Grøntoft
Johanne Lauridsdatter ..
Christen Jensen
Ane Christensdatter
Poul Madsen
Inger Sørensdatter
Christen Kirck
Inger Poulsdatter
Jens Pedersen Skiytte
Maren Nielsdatter
Anders Madsen
Ole Madsen Bach
Anna Jensdatter
Jens Pedersen Bunch
Karen Christensdatter
Søren Christensen Bje..
Sidsel Jensdatter
Jens Lauridsen
Maren Michelsdatter
Ove Andersen
Mette Jensdatter Bunch
Jeppe Mogensen Brix
Anne Jensdatter Bond..
Ove Andersen
Mette Jensdatter Bunch
Jens Christensen Dige ..
Kirsten Jeppesdatter R..
Christen Christensen ..
Mette Madsdatter
Peder Larsen Ørgaard
Maren Christensdatter ..
Knud Mogensen
Anne Johansdatter
Friderich Nielsen Lang..
Magdalene Pedersdatter
Lars Neergaard
Benned Jensdatter
Christen Skræder
Christen Stojholm
Peer Rasmussen
Christine Mortensdatter
Hans Larsen
Dorthe K Henrichsdatt..
Christian Jørgensen
Karen Nielsdatter
Jens Pedersen
Kirsten Jørgensdatter
Peder Andersen
Margrethe Hansdatter
Bodel Andersen
Maren Nielsdatter
Knud Pedersen
Karen Jensdatter
Ole Nielsen
Bodil Madsdatter
Carl Hansen
Sidse Larsdatter
Lars Jensen
Ane Christophersdatter
Christen Poulsen
Kirsten Jensdatter
Niels Pedersen
Karen Svensdatter
Jens Hansen
Ellen Pedersdatter
Lars Gotfredsdatter
Johanne Nielsdatter
Søren Andersen
Lisbeth Jensdatter
Ole Hansen
Karen Christensdatter
Hans Jürgensen
Catharina Jürgensen
Hans Hansen
Catharina  M Reimers
Georg Schildhelm
Catharina Hinrichsen
Peter Gorrissen
Elsalbe  M Boysen
Bonnick Jespersen
Ann Jesses
Andreas  C Braurup
Christina Michels
Nicolay Hansen
Kiersten Petersdatter
Hans Christensen
Gyde  M Christens
Lorents Nicolajsen
Anne  M Petersdatter
Johan Paulsen
Ellen Hansdatter
Christian  N Kruus
Ellen Andresdatter
Knud Christensen Kølb..
Birgitte Jensdatter
Niels Hensen
Thue Larsen
Mette Andersdatter
Jens Jensen
Maren Jespersdatter
Ib Pedersen
Mette Pedersdatter
Christen Jensen
Kirsten Troelsdatter
Lars Nielsen
Mette Nielsdatter
Christen Byrialsen
Maren Sørensdatter
Anders Andersen
Karen Jensdatter
Søren Jensen Foulum
Dorthe Nielsdatter
Niels Bertelsen
Anne Laustdatter
Mads Andersen Videb..
Ide Christensdatter
Thomas Pedersen
Anne Jensdatter
Knud Jensen
Kirsten Jensdatter
Anders Thomsen
Anne Pedersdatter
Christen Christensen
Hans  M Datter
Anders Madsen
Dorethe Thomasdatter
Thyge  C Egeris
Mette Madsdatter
Peder Holm
Mette  D Vedel
Johan Petersen
Ane  M Bruun
Jeppe Knudsen
Johanne Christensdatter
Christen Nielsen Holstr..
Magrethe Madsdatter
Niels Andersen
Else Anderdatter
Jesper Christensen Sø..
Karen Mouritzdatter
Knud Svenningsen
Maren Christensdatter
Laurids Christensen D..
Maren Pedersdatter
Mads Thomsen
Maren Poulsdatter
Mads Olufsen
Kiersten Lauridsdatter
Peder Jensen Bunch
Mette Christensdatter
Anne Jensdatter
Christen Poulsen
Maren Jensdatter
Jens Jensen
Dorothe Brixesdatter
Laurids Jensen
Inger Michelsdatter
Michel Sørensen
Anne Pedersdatter
Anders Jørgensen
Maren Ovesdatter
Jens Pedersen Bunch
Karen Christensdatter
Mogens Christensen B..
Karen Pedersdatter La..
Jens Pedersen Bondrup
Helvig Pedersdatter Ba..
Christen Jensen Dige
Anne Nielsdatter West..
Jeppe Christensen Ry..
Inger Madsdatter
Lars Jensen Ørgaard
Elisabeth Pedersdatter
Christen Michelsen Ka..
Maren Lauridsdatter Hj..
Mogens Madsen
Maren Berthelsdatter
Niels Fredericksen
Dorthe C Andersdatter..
Peder Christensen Sc..
Anne Lauridsdatter
Jens Boersen
Anne Bertelsdatter
Rasmus Peersen
Maren Pedersdatter
Morten Jensen
Anna  M Larsdatter
Henrich Svendsen
Jørgen Mathiesen
Birthe Larsdatter
Niels Nielsen
Ellen Pedersdatter
Peder Andersen
Maren Nielsdatter
Jørgen Hansen
Birte Larsdatter
Anders Nielsen
Cathrine  C Ipsdatter
Hans Nielsen
Ane  C Andersdatter
Anders Bjørnsen
Kirsten Pedersdatter
Jens Jørgensen
Niels Pedersen ???
Margrethe Olsdatter ???
Mads
Margrethe Madses
Hans Petersen
Margrethe Jensdatter
Lars Mortensen
Ane Pedersdatter
Jens Sørensen
Johanne Larsdatter
Christopher Larsen
Dorte Sørensdatter
Jens Bentsen
Maren Jørgensdatter
Peder Nielsen
Cathrine Hansdatter
Svend Haagensen
Maren Nielsdatter
Hans Sørensen
Bodil Olsdatter
Gotfred Mincke
Maren Truelsdatter
Niels Madsen
Anna  C Pedersdatter
Anders Hansen
Sidse Pedersdatter
Jens Hansen
Margrethe Olsdatter
Hans Jensen
Karen Olsdatter
Christen Madsen
Johanne Nielsdatter
Jørgen Hansen
Anna Clausdatter
Hans Hansen
Catharina
Gerhard Reimers
Margaretha C Handew..
Georg Schildhelm
Anna
Peter Hinrichsen
Anna  M P Lorck
Marcus Gørrissen
Anna  E Thomsen
Nicolay Boysen
Dorothea
Jesper Hansen
Catharina Christiansda..
Jes Andresen
Maren Andreses
Andreas  A Braurup
Anna Chrestens
Michel Christensen
Caren Jakobsdatter
Hans Nicolaysen
Anna Nisses
Peter Simmunsen
Maren Nisses
Christen Hansen
Ingeborg  J Wind
Christian Jacobsen
Gyde  M P Beyers
Nicolay Lorentsen
Syndet
Niels Kruus
Margaretha
Christen Christensen S..
Lars Tuesen
Kirsten Jacobsdatter
Peder Jensen
Peder Biørslev
Maren Nielsdatter
Jens Pedersen
Margrete Pedersdatter
Troels Jensen
Mette Graversdatter
Niels Mikkelsen
Mette N.N.
Byrial Jensen
Birgitte Christensdatter
Anders Sørensen
Sophie Nielsdatter
Jens Byrialsen
Anne Eriksdatter
Jens Sørensen Foulum
Laust Sørensen Skræ..
Anders Christensen
Ukendt
Peder Michelsen
Anne Lauridsdatter
Christen Nielsen
Ukendt
Hans Mortensen
Ukendt
Christen Laursen
Birgithe  S Andersdatter
Mads Andersen Videb..
Ide Christensdatter
Peder  P Smid
Christine Aggerholm
Knud Jepsen
Maren Madsdatter
Christen Andersen
Anne Laursdatter
Niels Christensen Hols..
Anders Mideholm
Christen Søegaard
Christen  L Dybdahl
Jens Pedersen Bunch
Inger Pedersdatter Bu..
Jens Laursen
Nn
Michel Madsen
Agnete Mortensdatter
Ove Christensen
Christen Brixsen
Anne Jepsdatter
Peder Laursen Roed
Maren Svendsdatter B..
Peder Jensen Bondrup
Jens Jensen Dige
Maren Nielsdatter Ørg..
Niels Christensen Wes..
Maren Pedersdatter K..
Christen Jepsen
Sophie  K Jensdatter
Mads Poulsen
Ane Pedersdatter Øst..
Jens Jensen Ørgaard
Dorthe Larsdatter
Michel Jørgensen Kap..
Maren Pedersdatter
Laurids Jensen Sarup
Kirsten Jensdatter Hjer..
Christen Andersen He..
Margrethe Christensda..
Laurids Christensen
Johanne Pedersdatter
Boer Nielsen
Bertel  P Leed
Karen Christensdatter
Peder Rasmussen
Bodil Jørgensdatter
Peder Mortensen
Karen Pedersdatter
Lars Olsen
Sidse Jensdatter
Bodil Jørgensdatter
Niels Nielsen
Ingeborre Andersdatter
Ib Clausen (Fs)
Niels Johansen
Anders Hansen
Karen Larsdatter
Bjørn
Peder Larsen
Stine Pedersdatter
Morten Larsen
Søren Hansen
Karen Larsdatter
Lars Christophersen
Ane Olsdatter
Søren Hansen
Karen Larsdatter
Bent Nielsen
Kirsten Olsdatter
Jørgen Jensen
Margrethe Pedersdatter
Niels Pedersen
Birthe Jørgensdatter
Hans Madsen
Maren Thuredatter
Mincke
Mads Larsen
Kiersten Nielsdatter
Jens Larsen
Anna  M Andersdatter
Gerhard Reimers
Catharina Hoe
Lorenz Petersen Lorck
Maria Schwensen
Carsten  N Thomsen
Hans Boysen
Hans Jespersen
Christian Bonnicksen
Carren
Andreas Laustsen
Bold Andersdatter
Andreas Christensen
Margrethe Peters
Andreas Christensen
Margrethe Peters
Christian Petersen
Maren Peters
Christen Michelsen
Ellen Andersdatter
Jacob Hansen
Caren Hansdatter
Nicolay Hansen
Sitzell
Simon Petersen
Niss Hansen
Kiesten
Hans  P Klautoft
Mette Chrestensen
Jørgen Pedersen Wind
Gunder Hansdatter Bo..
J. Iversen
Kirsten Nn
Peder  A Beyer
Gyde  M Andersdatter
Jacob Andersen Harboe
Maren Pedersdatter
Jens Espersen
Gravers Poulsen
Jens 'Laursen' Anders..
Kirsten Pedersdatter
Byrial Jensen
Birgitte Christensdatter
Erik Jensen
Karen Christensdatter
Christen Andersen
Ukendt
Morten Pedersen
Ukendt
Anders Holst
Christen  P Aggerholm
Anna  M R Humble
Jeppe Knudsen
Maren Christensdatter
Mads Nielsen
Inger Christensdatter
Laurits Christensen Dy..
Laurids Jensen
Brigs Jensen
Anne Christensdatter
Laurids Nielsen Roed
Karen Jensdatter
Svend Nielsen Kiib
Anne Jensdatter
Jens Christensen Klou
Kirsten Nielsdatter
Niels Christensen Ørg..
Maren Thomasdatter V..
Christen Jensen
Anna Pedersdatter
Peder Olufsen Knakke..
Maren Christensdatter
Poul Christensen
Maren Pedersdatter U..
Peder Christensen Nør..
Bodil Christensdatter
Jens Nielsen
Laurids Ørgaard
Peder  A Leed
Maren Bertelsdatter
Morten Hansen
Bodil Pedersdatter (Fs)
Jens Nielsen
Margrethe Hansdatter
Lars Jacobsen
Bodil Jensdatter
Christopher Olsen (Fs)
Maren Larsdatter (Fs)
Ole Jensen
Inger Andersdatter
Niels Jensen
Inger Jeppesdatter
Ole Jensen
Susanne Larsdatter
Peder Nielsen
Jørgen Pedersen
Thure Jensen
Niels Olsen
Heinrich Reimers
Anna Hannemann
Harmen Hoe
Margaretha von Oesede
Peter Hansen
Christina Hansen
Jes Schwensen
Catharina Tottsen
Berthold Thomsen
Catharina
Bonnick
Nn Christensen
Nn Petersen
Nn Petersen
Peder  N Wind
Kirsten  J Tjellufsen
Hans Boysen
Anna Mathiasdatter
Anders Pedersen
Kirsten  P Beyerholm
Anders Andersen
Margrethe  P Tychsen
Anders Jensen
Karen Jacobsdatter H..
Esper Christensen
Anders 'Skriver' Jensen
Inger Jensdatter
Peder Byrialsen
Mette Nielsdatter
Peder Christensen
Ukendt
Rudbek  C Humble
Anna  S P Holm
Niels Madsen
Kirsten Jensdatter
Christen Ibsen
Maren Jensdatter
Niels Pedersen Roed
Inger Nielsdatter
Jens Pedersen
Anne Jensdatter
Niels Laursen Kiib
Kirsten Svendsdatter
Jens Nielsen
Else Sørensdatter
Christen Klou
Christen Laursen Ørga..
Ane Nielsdatter
Thomas Christensen V..
Oluf --
Christen Pedersen
Maren Jespersdatter
Christen Christensen ..
Else Nørgaard
Anders Leed
Jacob Pedersen
Margrethe
Jens Smed
Sidse Smed
Lars Larsen
Heinrich Reimers
Wibecke Pflug
Ludwig Hannemann
Anna Eggen
Matthias Höe
Elsabe Lange
Balthasar von Oesede
Mette Haer
Thomas Hansen
Niels  P Wind
Maren Jensdatter
Jørgen Tjellufsen
Nn Jørgenskone
Asmus  H Wind
Bodil Pedersdatter
Mathias Hansen
Nn. Hansdatter
Peder Andersen
Peder  H Beyerholm
Anne  N Feddersen
Anders Thomsen
Gyde Hansdatter
Peder Tychsen
Anna Fabricius
Jens Andersen
Lisbeth  A Klyne
Jens Andersen
Jens Laursen
Byrial Christensen
Kirsten Andersdatter
Niels Christensen
Mette Jensdatter
Christen Pedersen
Ukendt
Christen  P Humble
Maren  G Saxager
Peder  J Holm
Gertrud  N Ferslev
Ib Graversen
Kirsten Ibskone
Peder Roed
Anne Lauridsdatter
Niels Jensen
Anne Jensdatter
Peder Sørensen Bund
Laurs Christensen Sm..
Anne Christensdatter
Svend Jensen
Niels Eskesen
Karen Madsdatter
Christen Christensen
Claus Reimers
Abel Tade
Claus Pflug
Catharina --
Claus Hannemann
Thalia Poppe
Peter Egge
Anne Fürchtenicht
Heinrich Höe
Druda Höe
Hermann Lange
Brigitta Fincke
Gert von Oesede
Catharina Lorck
Peder  E Wind
Elisabeth  H Boysen
Jens Bertramsen
Tjelluf Jørgensen
Hans Boysen Møller
Nn Eriksdatter Vind
Hans Jensen
Hans Petersen
Anders Pedersen
Kirsten Madsdatter
Hans Beyerholm
Fædder Nielsen
Anna Nn
Thomas Nissen?
Hans Obsen
Ellen
Tycho Thomsen
Anne
Lorentz Jensen
Margrethe Beckers
Anders Lydiksen Guld..
Karen Kristensdatter
Anders  S Klyne
Kirstine Lauritsdatter
Christen Jensen
Anders Nielsen
Kirsten Pedersdatter
Christen Jensen
Maren Andersdatter
Peder  E (Ulførn)
Nn
Gregers Nielsen
Jacob  J Holm
Elsebet  P Hegelund
Niels  I Skriver
Anne  J Kaas
Søren Bund
Mette Jensdatter
Eske Olufsen
Christen Andersen
Claus Reimers
Anna Eggen
Hans Taden
Lütke Hannemann
Margrethe Lange
Eggert Poppe
Caecilia
Hans Hermansen Lange
Elsabe Fincke
Jacob Fincke
Anna Torsmede
Gerhard von Oesede
Balthasar Lorch
Margaretha Von Deve..
Erik Pedersen Wind
Cathrine Pedersdatter
Henrik Boysen
Christine  C Bruun
Bertram Jensen
Jeng Hansdatter
Jørgen Tjellufsen
Henrik Boysen
Christine  C Bruun
Erik Pedersen Wind
Cathrine Pedersdatter
Jens Hansen
Nn Jensdatter
Mads Ousen
Niels Pedersen
Ingeborg Andreasdatter
Obbe Knudsen
Jens Hansen
Herlich
Lydrik Guldsmed
Christen Madsen
Karen Pedersdatter
Søren Jacobsen Stage
Anne Sørensdatter Kly..
Laurids Thøgersen
Karen Jensdatter Vard..
Jens af Hvam
Peder Eriksen
Erik  P (Ulførn)
Boel Eriksdatter
Jens Holm
Peder  M Hegelund
Marine Laugesdatter
Jens  B Kaas
Birthe Mouridsdatter
Oluf Nielsen
Anders Poulsen
NN --
Clawes Reimers
Anne Reymers
Peter Eggen
Herman Lange
Gesa --
Jacob Petersen Fincke
Brigitta Thomasdatter
Jacob Petersen Fincke
Brigitta Thomasdatter
Thomas tor Schmeden
Drude Petersdatter Je..
Thomas Lorch
Christina Von Andersen
Dirck Von Deventer
Peder Wind
Nn. Eriksdatter
Peder Iversen
Barbara Ditmersen
Jes Boysen
Anna  N Henriksen
Claus  P Bruun
Cathrine  J Mulsing
Jens Jebsen
Nn Nisdatter
Hans Jensen
Nn Jensdatter
Jens Jebsen
Nn Nisdatter
Oue Madsen
Peder Troelsen
Kirsten Mathiasdatter
Andreas Froddesen
Agathe Holste
Knud Obsen
Hans Petersen
Karen
Jacob Stage
Marie Barre
Søren  N Klyne
Dorthe Nn
Tøger Nn
Maren Archesdatter
Jens Christiansen Var..
Erik Pedersen
Hans Jensen
Elsebe  M Skinkel
Morten  M Hegelund
Marie
Lauge Steffensen
Mette Christiernsdatter
Bjørn Kaas
Christence  N Rotfeld
Niels Eskesen Bonde
Peter Nigelsen
Ingeborg Finck
Melchior Lorch
Erik  P Sture
Adelheid  C Gjordsen
Iver Perssen
Jep Ditmersen
Boye Jessen
Nn Bunde
Nis Hinrichsen
Anna  A Vellerup
Peder  Bruun
Jürgen Mulsing
Cathrine  J Schmidt
Jeb Jensen
Nis Jensen
Maren Eskildsdatter
Troels Winter
Mette Pedersdatter
Frodde Brodersen
Obbe Knudsen
Peter Hansen
Anna
Christian Nielsen
Jens  M Andersen
Morten  J Hegelund
Christiern Nielsen
Niels Kaas
Anne  B Bjørn
Jens  N Rotfeld
Anne  B Von Ahlefeldt
Eske Jensen Bonde
Else Griisdatter
Jeppe Thamesen Finck
Agathe Lesart
Matthias Lorck
Peder  M Sture
Claus Gjordsen
Anna  E Eriksdatter
Peder Iversen
Olde Ditmersen
Marina Nn
Jes Thomsen
Anna Nn
Hinrich Petersen
Ellen
Christen Bruun
Jacob Schmidt
Margrethe Ditmersen
Jens Martensen
Svend Winter
Anna  T Juel
Broder Frodsen
Inge Hunwards
Hans Petersen
Gertrud
Anders Jensen
Jens Kaas
Edel  L Saltensee
Bjørn  A Bjørn-
Anne Friis
Niels  J Rotfeld
Anne  N Høeg
Bendix Von Ahlefeldt
Sophie Gyldenstierne
Jens Bonde
Anders Griis
Gherken Fincke
Kerstine --
Claus Lorck
Markvard Sture
Mads Gjordsen
Anna  P E Sappi
Erik Rød
Iver Pedersen
Iver
Boye Jessen
Nn  T Juel
Peter Tordsen
Nn Bruun
Jens  H Schmidt
Wibecke Nn
Jep Ditmersen
Marten Jensen
Troels  P Juel
Frodde
Peter Tammeson
Elin
Jens  D Lagesen
Kirsten Skeel
Niels Kaas
Ellen  P Skram
Lage  J Saltensee
Ide  I Juel
Anders Jakimsen
Anne  L Mus
Henrik Friis
Anne  O Lunge
Jens  N Rotfeld
Christence  O Lunge
Niels Høeg
Karine  S Gøye
Hans Von Ahlefeldt
Elsebe Rosenkrantz
Henrik  K Gyldenstjerne
Karen  B Bille
Thomes Sture
Eggert Gørse
Peder  E Sappi
Sophie  H Serlin
NN Rød
Thomas  P Juel
Bodil Nigels
Tord Iversen
Hans  J Schmidt
Peder Juel
Mette  S Krummedige
Tammes Smede
Lage  D Jensen
Anders Skelesen
Jens Kaas
Maren  J Løvenbalk
Peder Skram
Anne  B Nielsdatter
Jep Lagesen
Edel  C Munk
Iver  D G Juel
Mette Hvas
Jakim Bjørnsen
Margrethe Andersdatt..
Laurids Mus
Gertrud  J Løvenbalk
Jørgen Friis
Else Krommer
Oluf  O Lunge
Karen  N Banner
Niels  E Rotfeld
Ingeborg J Rosensparr..
Oluf  O Lunge
Karen  N Banner
Peder Høeg
Kirsten  H Rechenberg
Steen Pedersen
Anne  P Bille
Benedict Von Ahlefeldt
Dorothea Heest
Erik  O Rosenkrantz
Sofie  H Gyldenstjerne
Knud  H Gyldenstjerne
Hilleborg Skinkel
Bent Bille
Ermegaard  E Frille
Christjern Sture
Markvard Gøreze
Erik  A Rynd
Cathrine  E Urne
Henricus de Cernyn
Ide Falk
Bartram Rode
Peder Juel
Mette  S Krummedige
Christine Nigels
Iver Fallesen
Jacob  Schmidt
Iver Nielsen
Nn  T Juel
Segebod  J Krummedige
Sidsel  C P Skram
Skeel _____
Niels Kaas
Jens  N Løvenbalk
Ellen  P Munk
Christiern Skram
Kirsten  J Raasted
Niels  E Banner
Johanne  A Panter
Lage Grummesen
Christen Munk
Jens Juel
Karen Fasti
Laurids  D Y Hvas
Elufsdatter Bild
Bjørn Olufsen
Anders  O O Hvide
Else  H Krognos
Jens Mus
Margrethe  S Bild
Jens  N Løvenbalk
Ellen  P Munk
Anders Friis
Anne Kaas
Oluf  A Lunge
Christence  A Thott
Niels  E Banner
Johanne  A Panter
Erik  N Rotfeld
Ellen  A Dotting
Jep  J Rosensparre
Niels Eriksen
Sophie  P Høeg
Henrik Reberg
Hedvig  K P Grubbe
Peder Lauridsen
Karen  S Bielke
Peder  J Bille
Margrethe  A Brahe
Henrik Von Ahlefeldt
Catharine  H Limbek
Lorentz M Heest/Heest..
Elsabe Hummersbüttel
Otte  N Rosenkrantz
Else  H Krognos
Henrik D G K Gyldenstj..
Anne  D H Munk
Henrik D G K Gyldenstj..
Anne  D H Munk
Otto Skinkel
Cecilie  L Barsebæk
Torbern Bille
Sidsel  O Lunge
Eggert  C Frille
Anna Iversdatter
Henning Sture
Eggert von Gortze
Abel  V Sappi
Cecilie _____
Erik Nn
Nndatter Urne
Werner de Cernyn
Eskild Krage
Falle --
Niels Vognsen
Nn  I Saltensee
Johan Krummedige
NN Pederdatter Rytze
Peder Skram
Edel  P L Saltensee
Jens Kaas
Niels  E Løvenbalk
Sophie  J Rantzau
Peder  J Munk
Johanne  M Datter
Erik Skram
Erik Thomsen
Ingegerd Pedersdatter
Anders  N Panter
Ide  L Holck
Grumme Lagesen
Jep Munk
Kirstine Andersdatter
Palle Juel
Kristiern  A Fasti
Laurids Hvas
Kirsten _____
Elef Elefsen
Nielsdatter Ibsen
Oluf Bjørnsen
Hille Moltke
Offe Stigsen Hvide
Marine Johansdatter
Holger  G Krognos
Karen  E Saltensee
Laurens Mus
Strange  E Bild
Mette Glob
Niels Friis
Anders  O Lunge
Elsuf  P Grubbe
Axel  J Thott
Else  C Vendelboe
Niels  I Rotfeld
Margrethe Henriksdatter
Axels Døtting
Jens  J Rosensparre
Due
Erik Brune
Susanne
Per Høg
Pedersdatter Bild
Henrik Reberg
Peder Grubbe
Karen  J Lunge
Laurids Pedersen
Jacob  J Bille
Gyde  T Galen
Axel Brahe
Holgersdatter Krognos
Johan Von Ahlefeldt
Henneke Limbek
Jutte  A Tvedsgaard
Tidike Heest
Hartvig Hummersbüttel
Niels Jensen
Anne  O Skinkel
Knud  N Gyldenstjerne
Anne  C Vendelbo
Mogens Munk
Kirsten  P Thott
Ditlev  B Skinkel
Hilleborg  C Frille
Ludvig  G Barsebæk
Bent  J Bille
Inger  T Galen
Aage  J Lunge
Maren  T Basse
Christiern Frellavsen
Ermegaard  E Altena
Iver  P Juel
Birte Limbek
Johan von Gortz
Valdemar Eriksen
Anastasia  A Wittenburg
Nicolaus Urne
Nielsdatter Huitfeldt
Johannes de Cernyn
Eskild Krage
NN Staverskov
Vogn Nielsen
Iver Tokesen Saltensee
Margrethe Gunnarsdat..
Iven Krummedige
Jacobus Skram
NN Iversdatter Saltens..
Peder  L Saltenspenst
Andersdatter
Jens Kaas
Erik  C Løvenbalk
Elisabeth  A Holsten
Johan Rantzau
Godskesdatter A Mara..
Johannes  P Munk
Cecilie _____
Johanne Munk
Peder Skram
Edel  P L Saltensee
Thomas Jensen/Nielsen
Gyde  K Rani
Niels  O Panter
Johanne Andersdatter
Lage Nielsen
Christen Munk
Marine _____
Bjørn Olufsen
Johan  H Moltke
Margrethe  P Everstein
Stig D Y Andersen Hvi..
Tove Andersdatter
Johannes  P Munk
Gunner Aagesdatter
Gregers  P Krognos
Aase  J Kjørning
Erik Saltensee
Ebbe  S Bild
Bege Bugge
Oluf Glob
Oluf  O Lunge
Gerver  G Drefeld
Peder Grubbe
Ingeborg  S Uldsax
Jep  A Thott
Margrete  B Due
Christiern  P Vendelbo
Ellen Bugge
Ingvor Udsen
Kirsten  K Kørsing
Henrik  A Everstein
Jacob Skarholte
Brune  E Eriksen
Valdemarsdatter Albre..
Bo  C Høg
Sophie Esgesdatter
Henrik Reberg
Margrethe  E Evertsen
Evert Grubbe
Margrethe  J Rud
Peder Lauridsen
Jon  N Bille
Pedersdatter Lykke
Torbern  P Galen
Christine  E Skarsholm
Peder Brahe
Ose  J Kjørning
Holger  G Krognos
Karen  E Saltensee
Benedict II Von Ahlefel..
Benedicte  A Sæddinge
Claus Limbek
Ide  H Krummedige
Tidericus Heest
Johan  H Hummersbüttel
Jens Nielsen
Margrethe  T Hvitkop
Otto Skinkel
Ellen  J Bjørn
Niels  E Gyldenstjerne
Kirstine  A Aagaard
Christiern  P Vendelbo
Ellen Bugge
Peder  J Munk
Johanne  M Datter
Peder  A Thott
Juliane  P Grubbe
Otto Van Schinkele
Christiern Frellavsen
Jon  N Bille
Pedersdatter Lykke
Torbern  P Galen
Christine  E Skarsholm
Jacob  O Lunge
Mette Limbek
Tyge Basse
Cecilie  J Grubbe
Eggert Altena
Katharina _____
Peder Juel
Mette  S Krummedige
Timme Limbek
Erik  I Abelsen
Margrete af Rügen
Johannes Urne
Niels  T Huitfeldt
Jens  J Staverskov
NN Jensdatter Gøje
Niels  V Ingerdsen
Toke Saltensee
Margrete  O Glug
Nicolaus De Ottenbüttel
Iver Tokesen Saltensee
Margrethe Gunnarsdat..
Laurids Saltensee
Jens Nielsen
Christoffer II af Danmark
Inger  I Lunge
Heinrich  I A Holsten
Helveg  A Bronchorst
Cai  A Rantzau
Christine  A Rantzau
Poul  J Munk
Niels  E Rød
Karl  N Rani
Ingeborg _____
Ove  N Panter
Anders  A Eberstein
Mariane  P Strangesen
Niels Saltensee
Iver Munk
Marine  K Ribbing
Oluf Bjørnsen
Konrad Moltke
Peder  L Everstein
Cecilie Henriksdatter
Anders  S Hvide
Margrethe  N L Kaas
Palne  J Munk
Ide Hakonsdatter
Peder  S Krognos
Regitze  C Løvenbalk
Niels Saltensee
Strange  E Bild
Ellen  H Limbek
Bugge Nielsen
Nielsdatter E Gyldenstj..
Oluf Lunge
Gødike  M Drefeld
Johannes Grubbe
Elsif  O Saltensee
Absalon  A Thott
Christence P Wirtenbe..
Bonde  J Due
Mortensdatter Due
Peder  P Vendelbo
Arine _____
Niels Bugge
Lisbeth Juul
Ud Torstensen
Albert  A Everstein
Ingerd  J Kalf
Johannes Nielsen
Erik  N Banner
Esge  E Frost
Conrad Reberg
Anne  H Panter
Niels Grubbe
Elsif  E Moltke
Laurids _____
Niels Jonsen
Peder  I Lykke
Peder  T Galen
Gyde Lagesdatter
Erik Barnimsen
Gertrud  P Grubbe
Torkild Brahe
Barbara  A Mule
Benedict Von Ahlefeldt
Otte Limbek
Hartvig Krummedige
Sophie  P Stygge
Niels Iversen
Susanne N Gyldenstje..
Marquard Tedinghuse
Anne  B Skinkel
Erik N Gyllenstierna Af ..
Cecilie  P Vendelboe
Margrete  M A Jylland
Absalon  A Thott
Christence P Wirtenbe..
Peder Grubbe
Ingeborg  S Uldsax
Ludeke Schinkel
Ottesdatter Van Pletzen
Oluf Lunge
Steen Basse
Gotskalk Limbek
Abel Valdemarsen
Mechtild  A Holsten
Jarimar  A Rügen
Mattis Urne
Ingvar --
Vogn --
Ingerd  P af Pedersborg
Oluf Glug
Gyde  M E Hvide
Eler De Ottenbüttel
Niels Lendi
Nielsdatter Peck
Erik Klipping
Agnes af Brandenborg
Gerhard  I A Itzehoe
Elisabeth A Mecklenbu..
Florenz  A Brunkhorst
Scalco  II A Rantzau
Jon Munk
Erik  N Banner
Niels Rani
Etle Andersdatter
Niels  O Panter
Albrecht  A Everstein
Marianne Pedersdatter
Christen Munk
Karen Andersdatter
Knud Ribbing
Ingeborg _____
Eberhart Moltke
Ludvig  A Everstein
Else Pedersdatter
Stig  A Hvide
Ossa  N Hvide
Niels Lendi
Nielsdatter Peck
Jon Munk
Hakon Christiernsen
Elin  C Kurck
Stig  P Krognos
Sophie
Christoffer II af Danmark
Inger  I Lunge
Esge Udsen
Henrik Limbek
Niels Bugge
Niels E Gyldenstjerne ..
Edel  P L Saltensee
Oluf Lunge
Mogens  M Drefeld
Peder Grubbe
Oluf Tokesen
Christine  N Saltensee
Aage  T Thott
Kirsten Kyrning
Jens  N Due
Cecilie  N Dyre
Morten Due
Ingerd _____
Peder  S Vendelbo
Sophie  A Hvide
Bugge Nielsen
Nielsdatter E Gyldenstj..
Palne  J Juul
Elne  N Lendi
Torsten Vilde
Albrecht  A Everstein
Marianne Pedersdatter
Jens Kalf
Cecilie  N Galen
Niels  B Banner
Edel  P L Saltensee
Ebbe Lange-Munk
Hennikinus Reberg
Henrik  N Panter
Bo Jensen
Evert Moltke
Helene Lunge
Gøøe  G Gjøe
Torbern  J Litle
Christine  Jensdatter
Barnim  E Skarsholm
Pedersdatter
Peder Grubbe
Arine  O Saltensee
Niels Brahe
Anne  O Hase
Axel  E Mule
Limbek _____
Nicolaus De Ottenbüttel
Peder  P Stygge
Ingefred  P Galen
Niels E Gyldenstjerne ..
Edel  P L Saltensee
Tinhuus
Borquardus Schynckel
Niels E Gyldenstjerne ..
Edel  P L Saltensee
Peder  P Vendelbo
Arine _____
Ludolpus Skynkel
Basse _____
Kirsten _____
Limbek _____
Valdemar Sejr
Berengaria af Portugal
Adolf  IV A Holsten
Hedvig  A Lippe
Ketil Urne
Peder Thorstensen
Cecilie  S Hvide
Ebbe Skjalmsen Hvide
Regnild --
Henrik Busche
Christen Lændi
Niels  T Peck
Christina  J Galen
Christoffer  V I
Margrete S Sprænghe..
Johan Af Brandenburg
Jutta Af Sachsen-Lau..
Adolf  IV A Holsten
Hedvig  A Lippe
Scalco  I A Rantzau
Jon  R Rani
Elisabet Nielsdatter
Anders Nielsen
Gytthe  P Ulfeldt
Ove  N Panter
Ludwig  A Everstein
Adela  A Gleichen
Peder  S Ulfeldt
Ingeborg  E Hvide
Arvid Ribbing
Eberhart Moltke
Albrecht  A Everstein
Marianne Pedersdatter
Anders Hvide
Niels  T Peck
Christina  J Galen
Christiern Frellavsen
Peder Holgersøn
Ud  E Bild
Erik  E Langben
Johannes Grubbe
Toke Saltensee
Margrete  O Glug
Tord  A Thott
Botildis _____
Niels  A Due
Saxe Vendelbo
Anders  S Hvide
Margrethe  N L Kaas
Niels Lendi
Nielsdatter Peck
Brod Ingesen
Niels  O Panter
Johannes Grubbe
Eberhart Moltke
Oluf Lunge
Jon  J Litle
Ingefred
Erik  K Skarsholm
Elisabet
Peder Tygesen
Peder Grubbe
Oluf Tokesen
Christine  N Saltensee
Verner Brahe
Inger  P Egeteside
Hartvig De Ottenbüttel
Peder  H Nielsen
Ingefred  H Tokesdatter
Peder  J Galen
Regitze  A Gleichen
Marquard Tinhuse
Otto Van Schinkele
Nicolaus Schynkel
Valdemar Den Store
Sofie Vladimirsdatter
Sancho Martino I af Po..
Dulce Berenguer af Ar..
Adolf  III A Holstein
Adelheid  A Querfrurt
Bernhard  II A Lippe
Heilwig  A Are
Ingred Pallesdatter
Skjalm Tokesen Hvide
Signe Asbjørnsdatter
Skjalm Tokesen Hvide
Signe Asbjørnsdatter
Hasso Busche
Sophie
Jens Kaas
Engelbrechtsdatter __..
Peder Herlufsen
Jens Gunnisøn
Margrethe  S Galen
Valdemar Sejr
Berengaria af Portugal
Sambor af Pommeren
Mechtilde A Mecklenbu..
Albrecht II A Brandenb..
Mechtild  A Lausitz
Albrecht I D S A Sach..
Agnes af Østrig
Otto  A Leisnick
Niels  A Falster
Peder  V T Vædder
Cecilie  J Litle
Albrecht  A Everstein
Agnes  A Bayern
Lambert  II A Gleichen
Sophie  A Orlamynde
Strange
Esbern  Snare
Ingeborg ...
Sigvid Ribbing
Johannes  I Moltke
Toke  S Hvide
Inger Jakobsdatter Hvi..
Holger
Ebbe Skammelsen
Anders  N Due
Cecilie  T Saltensee
Jon Reymatzen
Cecilie  E Galen
Knud Valdemarsen
Hedwig  A Pommerellen
Eler De Ottenbüttel
Niels  E Galen
Elisabeth  P Ulfeldt
Toke  H Jurissen
Cecilie  J Litle
Ernst  IV A Gleichen
Margrete  O Glug
Knud Lavard
Ingeborg  A Kiev
Vladimir  A Novgorod
Richiza  S A Polen
Affonso I af Portugal
Matilda De Savoy
Raimund D H Berengar..
Petronella  A Aragonien
Adolf  II A Holstein
Mechtilde  A Thuringen
Hermann  I A Lippe
Annulf Folkason
Ingegerd Knudsdatter
Toke Trylle
Ingeborg Ottarsdatter
Asbjørn  U Sprackling
Henrik Busche
Engelbrecht  A Gleichen
Herlog _____
Margrethe Sunesdatter
Stig  T Galen
Sambor A Hinterpomm..
Otto  I A Brandenburg
Adelheid  A A Sachsen
Konrad II A Niederlausi..
Elisabeth  A Polen
Bernhard  III A Sachsen
Judith  A Polen
Leopold VI af Østrig
Theodora  A Bysantz
Henrich  II A Leisnick
Alexander Pedersen
Margrete _____
Absalon  N Ulfeldt
Jon  J Litle
Ingefred
Hermann  I A Orlamynde
Irmgard/Adelheid
Siegfried III A Orlamyn..
Sofie Valdemarsdatter
Asser Riig
Inger Eriksdatter
Moltke _____
Stig  T Hvide
Margrethe  K A Danmark
Jacob Sunesen Galen
Estrid Valdemarsdatter
Skammel Bild
Niels  A Falster
Toke Saltensee
Margrete  O Glug
Ebbe Sunesen Hvide
Valdemar Sejr
Swantepolk A Pommer..
Euphrosyne _____
Erland
Cecilie  H Galen
Peder  S Ulfeldt
Ingeborg  E Hvide
Juris  S Galen
Margrete  V Galen
Johan Little
Lambert  II A Gleichen
Sophie  A Orlamynde
Erik  I Ejegod
Bodil Thrugotsdatter
Mstislav  D Store
Kristine Fredkulla
Vsevolod  A Kiev
Svjatoslavs D A Tczer..
Boleslaw III S Krzywo..
Zrbyslawa  A Rusland
Henri De Burgogne
Theresia  A Kastilien
Amadeus  III A Savoyen
Mathilde  A Vienne
Raimund B III A Barcel..
Dulcia  A Rouergue
Ramiro  II A Aragon
Agnes De Aquitania
Adolf  I A Holsten
Hildewa _____
Bernhard  A Lippe
Vitekinds  D A Altena
Jarl  F Digre
Knud  2 D Hellige
Adele von Flandern
Pallig Tokesen
Gunhild Haraldsdatter
Ulf  J Thrugilsøn
Estrid Svendsdatter
Sune Skjalmsen
Toke Ebbesøn
Sobieslaus I A Hinterp..
Anna  A Polen
Albrecht  I D Bär
Sophie  A Winzenburg
Dedo  V C A Groitzsch
Cunigunde  A Thüringen
Miecislaw  III S Stary
Adelheid  A Læren
Albrecht  I D Bär
Sophie  A Winzenburg
Miecislaw  III S Stary
Eudoxia  A Kiev
Leopold  V A Østrig
Helena af Ungarn
Angelos  A Bysantz
Henrich I A Leisnick-L..
Peder _____
Ingefred  A Hvide
Niels  S Ulfeldt
Gyde  T Bost
Albrecht  I D Bär
Sophie  A Winzenburg
Hermann  I A Orlamynde
Irmgard/Adelheid
Valdemar Den Store
Sofie Vladimirsdatter
Skjalm Tokesen Hvide
Signe Asbjørnsdatter
Erik  F Svensk
Cecilie  A Danmark
Toke  S Hvide
Gyda _____
Knud Lavard
Ingeborg  A Kiev
Ebbe Sunesen Hvide
Valdemar Den Store
Sofie Vladimirsdatter
Sune Ebbesen Galen
Cecilie
Herlog _____
Margrethe Sunesdatter
Stig  T Galen
Vogn  E Galen
Sunesdatterdatterdatt..
Jens  J J Galen
Adelheid  A Dassel
Svend II Estridsen
Rannveig Tordsdatter
Thrugot  U Fagerskind
Thorgunna Vagnsdatter
Vladimir  II M A Kiev
Gytha Haraldsdaughter
Inge  I D Æ Stenkilsen
Helen --
Mstislav  D Store
Kristine Fredkulla
Svjatoslav  A Smolensk
Anna  A Kiev
Wladislaw  I Hermann
Judith  A Böhmen
Svantepol  A Kiow
Henrich  A Burgund
Sibylle  A Burgund
Alfonso Castille
Jimena  N De Guzman
Umberto  II I Rinforzato
Gisela  A Burgund
Guigo  IX A Vienne
Mathilde  A England
Raimund-Berengar II A..
Mathilde  A Apuglien
Gilbert  A Rouergue
Gerberge  A Provence
Sancho  IV A Aragonien
Felicitas  A Roucy
Wilhelm  VII ' U A Poitou
Philippa  A Toulouse
Herman  S A Lippe
Sophia  A Tecklenburg
Rudolf von Beaumont
Agate von Vendome
Svend II Estridsen
Frille
Robert I von Flandern
Gertrud af Sachen
Toke Gormsen
Harald  I Blaatand
Gyrith Olavsdatter
Thorgils Sprageleg
Sigrid
Svend  I Tveskæg
Sigrid Storråde
Skjalm Tokesen Hvide
Signe Asbjørnsdatter
Ebbe Skjalmsen Hvide
Regnild --
Miecislaw  III S Stary
Gertraut  A Ungarn
Adelheid  A Franken
Geza II Kiraly
Euphrosine  A Kiev
Asser Riig
Inger Eriksdatter
Strange
Toke  B Pust
Gunhild Nielsdatter
Knud  II D Hellige
Adele von Flandern
Skjalm Tokesen Hvide
Signe Asbjørnsdatter
Ebbe Skjalmsen Hvide
Regnild --
Esbern _____
Margrethe Vognsdatter
Herlufsdatter _____
Jakob  S Galen
Estrid _____
Ulf  J Thrugilsøn
Estrid Svendsdatter
Tord Helgesen
Ulf Galicienfahrer
Bodil Haakonsdatter
Vagn Aagesen
Ingeborg Thorkilsdatter
Wsewolod I A Peretjsl..
Irene  T M A Bysantz
Harold  II Godwinson
Ealdgyth  W T S Neck
Stenkil Ragnvaldsson
Anundsdotter _____
David  A Smolensk
Theodosia _____
Sviatopolk  II A Kiev
Tugors Datter
Kasimir  I K A Polen
Maria Dobrognewa
Wratislaw  II A Bøhmen
Adelheid  A Ungarn
Robert  I C A Burgund
Irmgard  A Anjou
Reinald  I A Burgund
Adele  A Normandiet
Fernando I af Kastillen
Sancha af Leon
Amadeus  II A Savoyen
Johanna  A Genf
Wilhelm I D S A Burgun..
Stephania  A Barcelona
Guigo  I D T A Vienne
Raimund-Berengar I A ..
Almodis  A L Marche
Robert Guiscard
Sikelgaita  A Salerno
Berengar  II A Milhaud
Adele  A Carlad
Gottfried  I A Provence
Stephania Douce
Ramiro  I S A Aragonien
Gerberga  A Bigorre
Hilduin V A Ponthieu-M..
Adelheid  A Roucy
Wilhelm  VI L Gros
Hildegard  A Burgund
Wilhelm  IV A Toulouse
Emma  A Mortain
Bernhard Magnanimus
Sophia  A Arensberg
Simon  I A Tecklenburg
Foulque I. L'Oison Cou..
Balduin  V I A Flandern
Adele  A Frankrig
Bernhard II af Sachsen
Eilica  A Schweinfurt
Gorm  D Gamle
Thyra Danebod
Gorm  D Gamle
Thyra Danebod
Olaf  I B Ring
Styrbjørn  D Stærke
Thyra Haraldsdatter
Harald  I Blaatand
Gyrith Olavsdatter
Skogul Toste
Helena af Serbien
Heinrich  IV Canossa
Bertha  A Savoyen
Helena af Serbien
Ljubawa _____
Gert _____
Ingefrid  T Hvide
Niels  A Falster
Svend II Estridsen
Frille  I O Frille
Mons _____
Ingeborg  N Vognsen
Herlog _____
Margrethe Sunesdatter
Sune Ebbesen Galen
Cecilie
Helge _____
Rannveig Tordsdatter
Haakon  E Jarl
Gunhild  B af Wenden
Aage Tokesen
Thorgunne Vesetesda..
Torkel  ' Hvide
Jaroslav  I D Vise
Ingegjerd Olofsdotter
Konstantin IX M A Bys..
Godwin Wulfnotson
Gyda Thorgilsdatter
Alfgar  A Mercia
Ragnvald  ' G Ulfsson
Astrid Njalsdotter
Anund  J O Kolbränne
Gunhild Sveinsdatter
Svjatoslav  II A Kiev
Izjaslav  I A Kiev
Gertrud  A Polen
Tugor _____
Mieczyslaw  II A Polen
Richeza Saalfeld
Volodimir  D Hellige
NN von Oenningen
Bretislaw  I A Bøhmen
Judith  V S Schweinfurt
Andreas I Af Ungarn
Anastasia  A Kiev
Constance  A Provence
Fulco  III Niger
Hildegard  A Lothringen
Odo W A Macon-Burg..
Ermentrud  A Roucy
Richard Ii
Judith  A Rennes
Sancho Navarre III
Nunia  A Kastilien
Alfons  V A Leon
Elvira Gonzales
Oddone  A Savoyen
Adelheid  A Susa
Gerold  A Genf
Reinald  I A Burgund
Adele  A Normandiet
Raimund-Berengar I A ..
Elisabeth _____
Guigo  VII ' G A Vienne
Adelaide _____
Berengar R I A Barcel..
Sancia  A Gascogne
Bernhard  II A L Marche
Amalie _____
Tancršde D'hauteville
Fredesende A Norman..
Waimar  D 5 A Salerno
Gemma _____
Gilbert  II A Carlad
Wilhelm  IV A Provence
Gerberga  A Burgund
Urraca _____
Bernhard  A Conserans
Garsinde  A Bigorre
Hilduin  IV A Ponthieu
Lesseline De Turqueville
Ebles  I A Roucy
Beatrix  A Hennegau
Wilhelm V D S A Aquit..
Agnes  A Burgund-Ivrea
Robert  I C A Burgund
Irmgard  A Anjou
Pons  A Toulouse
Almodis  A L Marche
Robert  A Mortain
Mathilde  A Montgomery
Bernhard A Lemgow-..
Petronella  A Arne
Frederich Bellicosus
Bodon af Nevers
Balduin IV D S A Fland..
Constance  A Provence
Bernhard I af Sachen
Hildegard af Stade
Heinrich  N Schweinfurt
Gerberge  V Henneberg
Harald  P Denmark
Elgiva Wessex
Harald 5. Parcus
Elgira --
Bjørn  IV Gamle
Olaf  I B Ring
Harald  I Blaatand
Gyrith Olavsdatter
Uros I Nemanjic
Heinrich  III A Franken
Agnes A Poitou-Aquita..
Oddone  A Savoyen
Adelheid  A Susa
Toke  S Hvide
Gyda _____
Niels Vognsen
Tord Brynjulfsen
Erik Håkonsen
Gyda Svendsdatter
Boleslav  I D T Crobry
Thyra Haraldsdatter
Toke  P Palnesen
Vesete _____
Hildegunne _____
Rongjed  A Polock
Oluf 3 Eriksson Skotko..
Astrid Af Mecklenburg
Wulfnoth _____
Thorgils Sprageleg
Njal Finnsson
Oluf 3 Eriksson Skotko..
Astrid Af Mecklenburg
Svein  H Jarl
Holmfrid Svendsdatter
Jaroslav  I D Vise
Ingegjerd Olofsdotter
Jaroslav  I D Vise
Ingegjerd Olofsdotter
Mieczyslaw  II A Polen
Richeza Saalfeld
Boleslav  I D T Crobry
Hemmilde  A Meissen
Ezo  A Saalfeld
Mathilde  A Sachsen
Svjatoslav  I A Kiev
Malfrid _____
Kuno
Rechilde  o Germany
Oldrich Bøhmen
Bozena _____
Heinrich  N Schweinfurt
Gerberge  V Henneberg
Wazul  A Ungarn
Jaroslav  I D Vise
Ingegjerd Olofsdotter
Richard I
Gunnor  D Danske
Gottfried  I A Anjou
Adelheid  A Troyes
Adalbert  III A Ivrea
Gerberga  A Macon
Reinald  A Roucy
Alberada  A Hennegau
Richard I
Gunnor  D Danske
Conan  ' T A Rennes
Irmgard  A Anjou
Garcia  II A Navarra
Jimena _____
Sancho Garcias I af K..
Urraca Gomez Saldana
Bermudo II af Leon
Elvira  A Kastilien
Mendo Gonzales
Humbert  I ' A Savoyen
Ancilla  A Lenzburg
Odelrico  M D 2 A Susa
Bertha  A Este
Gebhard  A Genf
Bertha  A Burgund
Guigo  VI A Vienne
Gotelena _____
Raimund B D 3 A Barc..
Ermessinde A Carcas..
Sancho  G A Gascogne
Aldebert D 1 A L Marc..
Almodis  A Limoges
Richard I
Waimar  IV A Salerno
Gaitelgrima  A Capua
Wilhelm  I A Provence
Arsinda _____
Odo W A Macon-Burg..
Ermentrud  A Roucy
Roger  I A Carcasona
Adelaide _____
Giselbert  A Roucy
Reginar  IV A Hennegau
Hedwig  A Frankrig
Guillaume IV Fier-A-Br..
Emma  A Blois
Odo W A Macon-Burg..
Ermentrud  A Roucy
Wilhelm  III A Toulouse
Emma  A Provence
Herluin  A Conteville
Harleva  Arletta
Roger D 2 A Montgom..
Mabel  A Alencon
Konrad  H Šberwald
Agatha _____
Gotfred  A Arne
Friderichsdatter A Are..
Gebhard  II A Querfurt
Itha  A Weser
Matilda af Burgund
Arnulf  II D U A Flandern
Rozala  A Italien
Herman af Sachen
Hildegard af Westerburg
Heinrich I af Stade
Judith af Wetterau
Berthold  A Schweinfurt
Heiliswinda  A Walbeck
Heribert  I A Kinzinggau
Irmtrud  A Avalgau
Gorm  E Denmark
Sida Denmark
Gotfred  II A Friesland
Mathilde -
Ethelred  I --
Wulfrida --
Erik  VI Vejrhat
NN
Wilhelm V D S A Aquit..
Agnes  A Burgund-Ivrea
Vogn --
Brynjulf Björnsen
Haakon  J D Mægtige
Tora Skagesdatter
Svend  I Tveskæg
Mieczyslaw I
Dubrawka  A Bøhmen
Pallig Tokesen
Gunhild Haraldsdatter
Ragnvald  A Polock
Erik VII Sejrsæl
Finn  ' Eyvindsen
Gunhild Halvdansdotter
Haakon  J D Mægtige
Tora Skagesdatter
Erik VII Sejrsæl
Sigrid Storråde
Riddic  A Meissen
Herman  I A Bayern
Heilweg  A Dillingen
Otto  II A Tyskland
Theofane  A Bysantz
Igor  A Kiev
Olga  A Pleskov
Malok Von Ljubec
Otto  I D Store
Editha  A Wessex
Boleslaw II D K A Bøh..
Emma  A Sachsen
Michael  A Ungarn
William  I Longsword
Sprota _____
Fulco  II ' G A Anjou
Gerberga _____
Robert  A Méaux
Adelheid  A Burgund
Berengar  II A Italien
Willa  A Arles
Othon  A Macon
Giselbert  II A Hennegau
Gerberga  A Sachsen
Judicael  II A Rennes
Gerberga _____
Gottfried  I A Anjou
Adelheid  A Troyes
Sancho D 2 A A Navar..
Urraca  F A Aragonien
Garcia Fernandez I af ..
Ava Ribagorza
Ordogno III Af Leon
Urraca  A Kastilien
Garcia Fernandez I af ..
Ava Ribagorza
Berchtold  A Savoyen
Catharina  A Scheyern
Arnold  A Lenzburg
Manfred  I A Turin
Prangerda  A Canossa
Otbert  II A Este
Railenda  A Comersee
Hugo  IV A Egisheim
Mathilde  A Moha
Mathilde  A Burgund
Guigo  V A Vienne
Borrel  II A Barcelona
Ledgarda  A Toulouse
Roger  I A Carcasona
Adelaide _____
Guillermo S A Gascog..
Boso  D Gamle
Gerard  A Limoges
Johan  I L A Salerno
Pandulf  II A Capua
Boso  II A Provence
Constance _____
Arnold D 1 A Carcaso..
Arsinde  A Carcasona
Reinald  A Roucy
Alberada  A Hennegau
Reginar  III A Hennegau
Adela  A Löwen
Hugo Capet II Af Frank..
Adelheid  A Poitou
Wilhelm III D Egensindig..
Gerlaug  A Normandiet
Theobald  I A Blois
Luitgard  A Vermandois
Raimund  III A Toulouse
Garsinde  A Narbonne
Rotbold  D II A Provence
Ermengarde _____
Fulbert _____
Doda _____
Roger D 1 A Montgom..
Wilhelm  D 2 A Alencon
Hildeburg _____
Herman  A Sachsen
Frederich Bellicosus
Burchard  I A Querfurt
Otto  A Northeim
Cuniza  A Bayern
Odo W A Macon-Burg..
Ermentrud  A Roucy
Berengar  II A Italien
Willa  A Arles
Billing  A Stugeckshorn
Hildeburg _____
Udo  II A Schwaben
Hildebrande af Verma..
Adalbert  II A Babenberg
Judith af Friaul
Lothar  A Walbeck
Mathildis _____
Udo  II A Schwaben
Hildebrande af Verma..
Megingoz _____
Gerberge  A Bidgau
Frotho  C Denmark
Harald Klak
Imhild  A Sachsen
Ethelwulf  A Wessex
Osburh --
Anund Eriksson
NN
Sigurd Haakonson
Bergliot Toresdotter
Skage Skoftesen
Ziemomysl  A Polen
Boleslaw  I D Rasende
Bozena _____
Bjørn  IV Gamle
Eyvind  ' Kaaresen
Sigrid Sigurdsdatter
Halvdan _____
Ingeborg Haraldsdatter
Friderich  A Wettin
Arnulf den Onde
Agnes  A Ungarn
Heinrich  A Dillingen
Otto  I D Store
Adelheid  A Burgund
Romanos Lecapenus II
Theophana Byzantium
Hrærik  Rurik
Heinrich  I Fuglefænger
Mathilde  A Sachsen
Edward  D Ældre
Eadgifu _____
Boleslaw  I D Rasende
Bozena _____
Toxun  A Ungarn
Rollo _____
Poppa _____
Fulco  I L Roux
Rocille _____
Heribert II A Vermando..
Adela  A Neustrien
Giselbert  A Burgund
Ermengardis  A Autun
Adalbert  D R II A Ivrea
Gisela  A Italien
Boso  A Arles
Willa  A Ø Burgund
Reginar  I L A Hennegau
Alberada  A Hennegau
Heinrich  I Fuglefænger
Mathilde  A Sachsen
Judicael  B I A Rennes
Garcia  I A Navarra
Endregote G A Aragon..
Fernando  G A Kastilien
Sancha  S Navarre
Ramiro  II A Leon
Terese  F A Navarra
Fernando  G A Kastilien
Sancha  S Navarre
Amadeus  A Ringelheim
Gemma  A Bayern
Ulrik  A Schännis
Mechtild _____
Arduin  III Glabrio
Manfredsdatter A Mos..
Adalbert A D 2 A Cano..
Ildegarda _____
Hugo  A Este
Riprand  A Comersee
Hugo  D 3 A Egisheim
Gerhardsdatter  A Metz
Albert  A Moha
Konrad III D S A Burgu..
Mathilde  A Frankrig
Guigo  IV A Vienne
Fredeburga  A Vienne
Sunier  A Barcelona
Raimund  III A Toulouse
Garsinde  A Narbonne
Sancho  G A Gascogne
Landulf  D 3 A Capua
Rotbold  I Provence
Asnarius  A Comminges
Acfred D 2 A Carcaso..
Reginar D 2 A Henneg..
Adelheid  A Burgund
Lambert  A Löwen
Ukendt  A Betuve
Hugo I Den Store
Hedwig  A Sachsen
Wilhelm III D Egensindig..
Gerlaug  A Normandiet
Ebalus  M A Poitou
Ermburge _____
Rollo _____
Poppa _____
Theobald  A Tours
Richilde  A Paris
Heribert II A Vermando..
Adela  A Neustrien
Raimund  II A Toulouse
Gundinilde _____
Odo  A Narbonne
Richilde  A Barcelona
Boso  II A Provence
Constance _____
Hugo  A Montgomery
Jocelinna A Pont-Aude..
Wilhelm  D 1 A Alencon
Bernhard  A Sachsen
Agnes  A Ostenreich
Sigfrid  II A Northeim
Athelbert  A Billing
Gebhard II A Schwabe..
Oda  A Hessen
Heribert  I A Vermandois
Bertha  A Morvois
Adalbert  I A Babenberg
Harda  K Sigurdsson
Rørik -
Warnechin  A Sachsen
Cunigunde  A Rügen
Egbert --
Redburga --
Oslac  O Wight
Erik  V A Sverige
Ljubomir Grand Zupan
Haakon Grjotgardsson
Tore  ' Ragnvaldsen
Aaluf  A Haraldsdatter
Lesko  A Polen
Wratislaw I
Drahomira  A Stodor
Kaare Vemundsen
Sigurd _____
Harald Haarfager
Aashild Dagsdatter
Friderich  A Wettin
Luitpold  A Bayern
Cunigunde A Schwab..
Toxun  A Ungarn
Herman D 3 A Westfal..
Heinrichsdatter A Sac..
Rudolf  II A Ø Burgund
Bertha  A Schwaben
Constantine VII af Kon..
Eleni Lekapene
Krateros _____
Otto  D Højvelbårne
Hedwig  A Babenberg
Dietrich  A Ringelheim
Reginhild  A Friesland
Alfred  D Store
Ealhswith  A Mickle
Zsolt  A Ungarn
Ragnvald ' M Øysteins..
Ragnhild Hrolvsdatter
Ingelgarius  A Anjou
Adele  A Auxerre
Garnier _____
Tescende _____
Heribert  I A Vermandois
Bertha  A Morvois
Robert I Af Frankrig
Aélis _____
Warnier  A Autun
Anscharius II A Osche..
Berengar  I A Italien
Bertila  A Spoleto
Theobald  A Arles
Bertha  A Lothringen
Rudolf  I A Burgund
Willa _____
Giselbert  A Maasgau
Irmgard  A Italien
Sancho  I G A Navarra
Tota _____
Galindo  A A Aragonien
Gonzalo F D L af Kastil..
Muniadomma Ramirez
Ordono  II D G Y Leon
Elvira Nunia
Garcia  I A Navarra
Endregote G A Aragon..
Walbert  A Ringelheim
Mathilde _____
Ukendt  A Schännis
Hemma  A Rhäthien
Roger  I A Turin
Manfred  A Mosezzo
Sigfrid _____
Otbert  I I M D'italia
Alde  A Spoleto
Olderando  A Comersee
Railenda _____
Gerhard  A Metz
Rudolf  II A Ø Burgund
Bertha  A Schwaben
Louis  IV D O D'outremer
Gerberga  A Sachsen
Guigo  D 3 A Vienne
Richard  A Vienne
Wilfred D 1 A Barcelon..
Widimilde _____
Garcia  S A Gascogne
Honorata _____
Landulf  ' R D 2 A Capua
Wanzia _____
Oliba  D 2 A Carcasona
Reginar  I L A Hennegau
Alberada  A Hennegau
Richard  A Burgund
Dietrich  A Ringelheim
Reginhild  A Friesland
Robert I Af Frankrig
Beatrix  A Vermandois
Heinrich  I Fuglefænger
Mathilde  A Sachsen
Ranulf  II A Poitou
Irmgard _____
Robert IV 'Den Stærke'..
Adelheid  A Tours
Eudes  A Toulouse
Garsinde  A Albi
Francon D 2 A Narbon..
Arsinde  A Rousillon
Wifred  D 2 A Barcelona
Garsinde _____
Yves  II D G A Belleme
Godehilde _____
Eberhard  A Sachsen
Barbara  A Sachsen
Sigfrid  I A Northeim
Wichmann  I A Billing
Immihilt  A Billing
Odo II af Wetterau
Pipin  A Vermandois
Heinrich  A Babenberg
Baba  A Spoleto
Sigurd Ormøje
Heluna  B England
Harald Hildetand
Dietrich  A Sachsen
Dobrogera  A Wenden
Ealhmund
Natronai al-Makir
Flere  M Led
Bjørn  II Jernside
Stefan X
Grjotgard Herlaugsen
Ragnvald ' M Øysteins..
Ragnhild Hrolvsdatter
Harald Haarfager
Gyda Eriksdotter
Ziemowit  A Polen
Borziwoj  I D Hellige
Ludmilla  A Mielnick
Halvdan  G Svarte
Ragnhild Sigurdsdatter
Dag Ringsen
Dietgremus  A Wettin
Bossena  A Pleissen
Berthold  A Schwaben
Gisela  A Bayern
Herman D 2 A Westfal..
Heinrich  I Fuglefænger
Hatteburg  A Merseburg
Rudolf  I A Burgund
Willa _____
Burchard I A Schwab..
Reginhilde _____
Leo Porphyrogenitus
Zoe  K Tzautzina
Romanis Lekapenos
Theodora Byzantium
Liudolf  A Sachsen
Oda  A Billing
Heinrich  A Babenberg
Baba  A Spoleto
Walbert  A Ringelheim
Mathilde _____
Gotfred  II A Friesland
Mathilde -
Ethelwulf  A Wessex
Osburh --
Ethelred  A Mickle
Eadberh  A Murcia
Arpad  A Ungarn
Øystein  ' Iversen
Hrolv Nevja
Tertulle  A Gatinais
Robert IV 'Den Stærke'..
Adelheid  A Tours
Eberhard  A Friaul
Gisela  A Franken
Suppo  2 A Spoleto
Camerino _____
Hubert  A Transjurensis
Lobbes _____
Lothar  II A Lorraine
Waldrada _____
Konrad  II Welfer
Waldrada _____
Reginar  A Bidgau
Lothar  I Italien
Irmgard  A Tours
Garcia  J A Aragonien
Urraca _____
Aznar  A Aragonien
Solabella  P Castille
Nunna Amaya
Alfons III Af Leon
Jimena  A Aragonien
Walbert  A Sachsen
Altburga  A Lesmonia
Adelbert  II A Rhätien
Judith  A Friaul
Arduin  I A Turin
Adalbert  I A Este
Auprand _____
Verticilio _____
Gottfried  A Metz
Ermentrud A Westfran..
Charles  III L Simple
Eadgyfu  A Wessex
Guigo  D 2 A Vienne
Gandalmodis  A Vienne
Karl  K A Vienne
Teutberga  A Troyes
Hunfred _____
Ermessinde _____
Sanche M II A Gascog..
Landulf  I A Capua
Burvinus  A Metz
Heribert  I A Vermandois
Bertha  A Morvois
Ranulf  I A Poitou
Bildchild  A Maine
Robert  D 3 A Worms
Waldrade  A Orleans
Hugh af Tours
Raimund  I A Toulouse
Bertha _____
Ermengaud  A Albi
Lindoin  A Narbonne
Wilfred D 1 A Barcelon..
Widimilde _____
Yves  I A Creil
Bruno/Bernhard A Sac..
Hasecka  A Hausberg
Athelbert  A Billing
Herman  A Northeim
Bennith  I A Billing
Amelung  II A Billing
Hedwig _____
Bernhard  A Lombardiet
Kunigunde _____
Poppo  A Babenberg
Williswind _____
Berengar  A Spoleto
Hiltrud  A Italien
Regnar Lodbrog
Aslaug  S Denmark
Rokill Rørik
Authr Ivarsdotter
Sighard  A Sachsen
Julanda _____
Eaba
Habibai --
Wihtgar _____
Erik  II Bjørnsen
Urraca af Italien
Herlaug Haraldsen
Erik _____
Piast  A Polen
Repicha _____
Gudröd  ' H Halvdansen
Åse Haraldsdatter
Sigurd  ' Helgesen
Thyra Haraldsdatter
Widukind  II A Sachsen
Yolantha  A Rochlitz
Ludwig  I D Tyske
Hemma  A A Bayern
Herman D 1 A Westfal..
Emleidis _____
Erwin  A Merseburg
Ukendt  A Sachsen
Burchard  A Rhäthien
Basil Mamikonean
Eudoxia Ingerina
Stylianos Tzautzes
Theofylaktus Abastakus
Bruno  I A Sachsen
Svana  A Montfort
Billung  I A Sachsen
Aeda _____
Almos Árpádházi
Iver Halvdansen
Unruoch _____
Ludwig  I D Fromme
Judith  A Altorff
Suppo  D 1 A Spoleto
Boso  A Arles
Lothar  I Italien
Irmgard  A Tours
Rudolf  A Altorf
Adelheid  A Italien
Ludwig  I D Fromme
Irmengard
Hugo  A Tours
Ava _____
Iniego  J A Aragonien
Teuda _____
Diego  R P Castille
Asura  A Castille
Ordogno  I A Leon
Munia _____
Garcia  J A Aragonien
Urraca _____
Immed  A Sachsen
Adelbert D 1 A Rhäthie..
Eberhard  A Friaul
Gisela  A Franken
Gerhard  A Metz
Oda  A Sachsen
Charles  III L Simple
Frederun  A Hamaland
Louis II
Adelaide  A A Paris
Edward  D Ældre
Eadgifu _____
Guigo  I A Vienne
Hugo  A Vienne
Wandelmoda _____
Louis Beronides
Anna Porphyrogenita
Warnarius  A Troyes
Teutberga  A Arles
Sanche M I A Gascog..
Atenulf  I A Capua
Gerhard  A Auvergne
Hildegard  A Franken
Rorico  A Maine
Bildchild _____
Robert  D 2 A Worms
Theoderata  A Bayern
Foulcould _____
Remi _____
Arsinde _____
Francon  I A Narbonne
Eberhard  H Oberwald
Ida  A Helsenstein
Heinrich  I A Bayern
Judith  A Bayern
Amalung  A Billing
Bennith  I A Billing
Adalrich _____
Ida _____
Pepin  I A Italien
Berengar  A Spoleto
Lothar  I Italien
Irmgard  A Tours
Sigurd Ring
Alfhild Gandolfsdottir
Sigurd  F Denmark
Høder -
Nanna -
Ivar  V Halvdansson
Gyrithe Alfsdatter
Berthold  A Sachsen
Eoppa
Natronai Nehemiah
NN --
Elesas Datter
Bjørn Jernside
Berengar  II A Italien
Willa  A Arles
Harald Trondsen
Signy Sigardsdatter
Chosisko _____
Halvdan  ' M Øysteinsen
Liv Dagsdatter
Harald Grandraude
Helge  D Hvasse
Aslaug Sigurdsdatter
Harald Klak
Imhild  A Sachsen
Widukind  I Magnus
Svatana  A Böhmen
Theodor  A Rochlitz
Ludwig  I D Fromme
Irmengard
Welf  I A Altorff
Eigilwich  A Saksen
Ricdag _____
Emhilde _____
Ukendt  I Sachsen
Adelbert  II A Rhätien
Judith  A Friaul
Konstantinos Mamikon..
Pancalo Bagratina
Theophilus  A Bysantz
Theodora _____
Wigbertus  A Sachsen
Sindaella  A Friesland
Amalung  A Billing
Elend Magyar
Halvdan  ' Gorsen
Karl  D Store
Hildegard
Welf  I A Altorff
Eigilwich  A Saksen
Welf  I A Altorff
Eigilwich  A Saksen
Lothar  I Italien
Irmgard  A Tours
Ingram  A Haspengau
Jimeno Garcia
Roderick Castille
Ramiro  I D A Y Leon
Paterna _____
Abbo _____
Widukinds D A Sachse..
Hunfried  A Rhäthien
Adelhart  II A Metz
Otto  D Højvelbårne
Hedwig  A Babenberg
Dietrich  A Ringelheim
Reginhild  A Friesland
Karl  II D Skaldede
Irmentrud  A Orleans
Adelhard  A Paris
Rostain  II A Vienne
Berthilde _____
Warnarius  A Troyes
Teutberga  A Arles
Boso  I A Provence
Irmgard  A Italien
Leo Porphyrogenitus
Zoe  K Tzautzina
Theobald  A Arles
Bertha  A Lothringen
Landonulf  A Teano
Ludwig  I D Fromme
Irmengard
Thüringbert  A Neustrien
Oatilo  A Bayern
Chiltrude Martell
Adelbertus/Bernhard ..
Heinrich  I Fuglefænger
Mathilde  A Sachsen
Arnulf den Onde
Agnes  A Ungarn
Hildebold _____
Svanhild _____
Karl  D Store
Hildegard
Randver Radbartsson
Inglid Hyletheansdottir
Gandolf --
Hødbrodd _____
Halvdan  ' Valdarsson
Moald Digre
Bodic  A Sachsen
Ingild
Hisdai Shahrijar
Elesa
Regnar Lodbrog
Aslaug  S Denmark
Trond Haraldsen
Sigard Grjotgardsen
Øystein  ' Halvdansen
Hild Eriksdotter
Dag _____
Warnechin  A Sachsen
Cunigunde  A Rügen
Isenbrand  A Altorff
Irmentrude A Schwab..
Hmayeak M Mamikone..
Armenia
Michael II D S A Bysan..
Thekla _____
Widukind  I Magnus
Geva  A Danmark
Veget Magyar
Pépin  D Yngre
Bertha  B A Laon
Gottfred  A Condé
Hemma  A Allemanien
Ramiro  L Asturias
Urraca  P Castille
Bermudo I E D De Astu..
Nunilona _____
Widukind  I Magnus
Geva  A Danmark
Ludwig  I D Fromme
Judith  A Altorff
Odo  A Orleans
Ingeltrud _____
Wulfhard  A Angueleme
Susanna  A Paris
Rostain  I A Vienne
Suffice _____
Burvinus  A Metz
Ludwig  II A Italien
Engelberga _____
Landulf  A Capua
Robert  I A Worms
Karl Martell
Rotrude af Trier
Eberhard  A Sachsen
Ida _____
Radbart Skirtasson
Authr Ivarsdotter
Regnar _____
Svanvit _____
Valdar _____
Hulderich  A Sachsen
Cenred
Bustanai Ben Haninai
Izdundad
Elsa
Halvdan  ' Olovsen
Åsa Øysteinsdatter
Erik Agnarsen
Warin  A Altorf
Hadelinda _____
Gottfred  A Condé
Hemma  A Allemanien
Artavazd Mamikonean
Leo Armenia
Theodocia Kamsarakan
Randver Radbartsson
Inglid Hyletheansdottir
Veger Magyar
Karl Martell
Chrotrudis
Charibert  A Laon
Nebi  A Allemanien
Diego  R Castille
Paterna Castille
Fruela Cantabria
Bego  A Paris
Alphais  A Franken
Lothar  I Italien
Irmgard  A Tours
Pépin  D'heristal
Alpaide
Widukind  I Magnus
Geva  A Danmark
Skirta  I Sweden
Hunding _____
Hadding _____
Regnild _____
Hattwigade  A Sachsen
Cleowald
Haninai Ben Hofnai
Yazdgerd  III af Persien
Manyanh Haraklina
Gewis
Olov  ' Ingjaldsson
Solveig Halvdansdatter
Øystein  ' O Gudrödsen
Agnar Sigtrygsen
Eberhard  A Elsass
Hmayeak Mamikonean
Arschavier Kamsarakan
Edur Magyar
Bertrade _____
Houching  A Allemanien
Rodrigo  F Castille
Pedro  A Cantabria
Hermesinda Asturias
Gerhard  D 1 A Paris
Rotrud
Ludwig  I D Fromme
Irmengard
Ansegisel
Begga den Fromme
Ingvar  E Sweden
Asmund _____
Gunild _____
Gram _____
Signe  A Finland
Hartwacher  A Sachsen
Cutwulf (Cutha)
Shahryar
Miriam
Gregoria Hakamanishi..
Wig
Ingjald  ' Anundsson
Ganthild Algantsdotter
Halvdan Guldtand
Sigtryg _____
Adalbert  A Elsass
Artavazd Mamikonean
Bardas Kamsarakan
Sultan Magyar
Hugobert _____
Irwina _____
Godtfred  A Allemanien
Fruela Cantabria
Munia Froilaz
Ervigio Visigoths
Liubigotona
Karloman  D Fromme
Gilberga
Arnulf  A Metz
Deda  A Sachsen
Pépin  D Gamle
Oda  A Schelde
Eystein  A Sweden
Svipdag _____
Gramsdatter _____
Skjold _____
Alvild _____
Sumble _____
Henqst  A Sachsen
Cuthwine
Khosrau  II af Persien
Sirin
Dukhtzanan Sassanid ..
Freawine
Anund  ' Yngvarsson
Algant _____
Erhicus/Athicus Adelri..
Bersvinda _____
Hamazasp Mamikonean
Rshtouni
Arschavier Kamsarakan
Almos Magyar
Ardebasto Visigoths
Goda
Karl Martell
Chrotrudis
Arnoald af Schelde
Oda  A Schwaben
Walrade  A Sachsen
Karloman  A Brabant
Arnoald af Schelde
Oda  A Schwaben
Adlis  O Sweden
Yrsa  H Denmark
Gram _____
Gro  A Sverige
Løder _____
Ceawlin
Hormizd  IV af Persien
Mukan  D K Khan
Khosrau  II af Persien
Miriam af Bysanz
Frithogar
Yngvar Øysteinsson
Lendisius _____
Ukendt _____
Dawith Mamikonean
Nerses Kamsarakan
Kulchug Magyar
Athanagildo Visigoths
Juliana Flavia
Ansberth De Ferrolus
Blithilde  A Franken
Karl  A Brabant
Ottar  I Sweden
Egilsdottir Sweden
Helgi  G H Denmark
Thora Denmark
Sigtryg _____
Dan _____
Grida _____
Cynric
Khosrau  I af Persien
Mengen -
Brond
Øystein Adilsson
Erckembaldus _____
Leudesindis _____
Vahan II Mamikonean
Arschavier Kamsarakan
Chazew Magyar
Hermenegild
Ingunda Austrasia
Petrus Augustus
Anastasia Areobinda
Chlothar Merovinga
Radegunda af Türingen
Innstensson  A Sweden
Egil  A Sweden
Halfdan  F Denmark
Sigris Denmark
Humble _____
Cerdic
Kavadh  I af Persien
Mengsen -
Baeldaeg
Adils Ottarsson
Yrsa Helgesdatter
Ega _____
Gerberga  A Franken
Mousegh Mamikonean
Kamsarakan
Kadiha Magyar
Leovigild Visigoths
Sigebert af Austrasien
Brunhilda af Austrasien
Paulus
Areobindus
Clovis Merovinga I
Clotilde  A Burgund
Alf  U Sweden
Aun  J Sweden
Frodi  F F Denmark
Elesa
Peroz  I af Persien
Hasan -
Woden
Ottar Egilsson
Helge Halvdansen
Richimeres  A Franken
Gertrud  A Mosel
Hmayeak Mamikonean
Kamsarakan
Edus Magyar
Chlothar Merovinga
Ingund af Franken
Anastasius
Juliana
Childeric Merovinga I
Basina II af Thüringen
Chilperic af Burgund
Agrippina _____
Ulfe  S Sweden
Jaarund  Y Sweden
Fridleif  F Denmark
Yazdegerd  II af Persien
Tsugu Viengsun
Frithuwald
Halvdan  D Gamle
Ansbertus  A Mosel
Vard  P Mamikonean
Kamsarakan
Chaba Hun
Flavius A P P S Pompei..
Theodora
Maerovec af Franken
Chlodeswinthe Saliens
Banin  C Ripuaires
Basina Saxony
Gundiac
Carabene
Sjofare  S Sweden
Yngve  A Sweden
Frodi  F D Denmark
Bahram  V af Persien
Juqu Mengxun
Meng
Frealaf
Wambertus  A Franken
Hmayeak Mamikonean
Dzoyk Artsruni
Kamsarakan
Attila  T Hun
Ukendt
Flavius Probus
Clodio af Franken
Basina af Thüringen
Clovis Ripuaires
Hildegonde Franks
Gundahaire  A Burgund
Sven  R V Denmark
Alrek  A Sweden
Dagreid  D Sweden
Dan  O Denmark
Yazdegerd  I af Persien
Liu Tsugu
Che
Frithuwulf
Alberic Moselle
Argotta  A Verona
Hamazasp Mamikonean
Sahakanoysh Souren-..
Aschawir Kamsarakan
Mamikonean
Mundzuk _____
Flavius Paulus
Magna
Pharamundus af Frank..
Argotta  C Franks
Pharamundus af Frank..
Argotta  C Franks
Theodemir Saliens
Blesinde Franks
Marcomirus I af Franken
Hildegonde Lombardie
Gibica af Burgund
Vermund  V F Denmark
Agni  D Sweden
Skjalf  F Finland
Dag Sweden
Olaf  L V Denmark
Danpi Denmark
Shapur  III af Persien
Liu Tsugu
Finn
Clodio af Franken
Basina af Thüringen
Theodor  A Verona
Erelieva _____
Sahak Souren-Pahlav
Vardan Mamikonean
Balambir _____
Pompeius
NN
Anicius Probus
Maria
Marcomirus I af Franken
Hildegonde Lombardie
Genebaldus af Franken
Richimir Saliens
Ascyla
Clodius  I A Franken
Blesinde Alemania
Clodius  I A Franken
Blesinde Alemania
Frodi  H Denmark
Dag  D Sweden
Vermund  V F Denmark
Shapur  II af Persien
Liu Tsugu
Godwulf
Wandilarius A Østgoth..
Nerseh Souren-Pahlav
Sandukht Mamikonean
Hamazasp Mamikonean
Sahakanoysh Souren-..
(1  O M Generations)
NN
Petronius Maximus
Volusiana
Dagobertus II af Franken
Mellobaude Saliens
Dagobertus af Franken
Chlodomer Alemania
Havarsson H F Denma..
Dyggvi  D Sweden
Hormizd  II af Persien
Ifra Hormiz
Liu Tsugu
Geata
Athenagenes G Soure..
Bambishu Arshakuni
Avitochol _____
Gallus
Probinus  o Olybrius
Clodius V af Franken
Malaric Saliens
Genebaldus I af Franken
Guindomar Alemania
Saliens
Fridleif  F Denmark
Domar  D Sweden
Drott  D Sweden
Vasudeva af Seistan
Liu Tsugu
Taetwa
Khosrow K Arshakuni ..
Avitochols Far
Anastasia
Sextus  C P Probus
Anicia  F Proba
Theodomirus af Franken
Ragaise Saliens
Dagobert af Franken
Wadomaire Alemania
Ragaise Saliens
Frodi  F Denmark
Domaldi  V Sweden
Dane  R Sweden
Danpi Sweden
Vasudeva  III af Kushan
Liu Tsugu
Beaw
Tiridates Arshakuni
Asxen Alania
(1  O M Generations)
Constantius Gallus
Petronius Probinus
Claudia
Quintus  C H Olybrius
Clodomirus IV af Frank..
Genebaud Saliens
Walter Franks
Fridleif  S Denmark
Visbur  V Sweden
Authisdottir Sweden
Vasudeva  II --
Liu Tsugu
Sceldwa
Khosrow Arshakuni II
Modu  S af Mongoliet
Julius Constantius
Galla
Petronius Probianus
Anicia
Clodius Celsinus
Dagobert af Franken
Marcomir Saliens
Clodius Franks
Skjold Aesir
Gefion Denmark
Vanlandi  S Sweden
Driva  S Finland
Kanishka  III af Pakistan
Liu  L Tsugu
Heremod
Tiridates Arshakuni
Toumen af Mongoliet
Constantius Chlorus
Flavia Maximiana Theo..
Sextus  A F Paulinus
Clodius Celsinus
Bartherus Franks
Odin --
Rind --
Svegdi  F Sweden
Vana Sweden
Snaer Finland
Vasudeva  I af Pakistan
Kiangü
Itermon
Khosrow Arshakuni
Eutropius
Claudia
Afanius Hannibalianus
Eutropia
Quintus  A Faustus
Asinia  J Nicomacha
Quintus  F C A Celsinus
Hilderic Franks
Borr --
Bestla --
Fjolnar  Y Sweden
Jokull  F Finland
Huvishka --
Liu --
Hathra
Vologaesus Arshakuni
K'ujisuni
Flavius Crispus
Aurelia Pompeiana
Quintus  A F Paulinus
Gaius  A N Julianus
Caesonia
Clodius Celsinus
Fabia Fuscinella
Sunno Franks
Buri --
Bøltorn --
Yngvi-Frey Uppsala
Gerd  G Scandinavia
Frosti  K Finland
Kanishka --
Liu --
Hwala
Vologaesus Arshakuni
Pharasmenes K'ujisuni
Flavius Numerius
Flavia
Quintus  A Faustus
Gaius  A Q Protimus
Marcus C M Hermogen..
Quintus Fabius
Fuscinella
Farabert Franks
Njord Nortun
Skadi Sweden
Gymer Scandinavia
Orboda Berg
Kari  F Kvenland
Vima Kadphises
Liu --
Bedwig
Vologaesus Arshakuni
Rhadamiste K'ujisuni
Zenobia
Claudius Appellinus
Bassina
Gaius  A Nicomachus
Julia Quadratilla
Marcus C M V Hermog..
Laberia Pompeiana
Publius  S Fuscianus
Clodomir Franks
Hafilda Rugi
Yngvi Nortun
Yngvi Nortun
Fornjotur Kvenland
Kujula Kadphises
NN --
Hsiu-Li --
Sceaf
Vologaesus Arshakuni
Pharasmenes K'ujisuni
Ghadama Arshakuni
Gaius  A Rufus
Julia
Marcomir Franks
Althildis Britain
Hermaeus Soter
Calliope of W. Gandara
Khuganja Ch'ang
Sanatroukes Arshakuni
Amazaspus K'ujisuni
Vologaesus Arshakuni
Gaius  A Frugi
Julius  C Charax
Odomir Franks
Coilus Siluria
Ystradwl Siluria
Amyntas Nikator
Hippostratus of W. Ga..
Khuganja Mo
Mithradates Arshakuni
Azork K'ujisuni
Julius  L T V V Laevillus
Julia Quadratilla
Richemer Franks
Marius Britain
Julia  V Iceni
Cyllin  A C Siluria
Antialcidas Nikephoros
Strato I of Mathura
Otyuru --
Vologaesus Arshakuni
Pharasmenes K'ujisuni
Herodian
Gaius  J Q Bassus
Julia of Cicilia
Rathaerius Franks
Arviragus Britain
Julia  V C Britain
Caradog  A B Siluria
Heliokles  II Dikaios
Menander S Soter of ..
Agathocleia of Bactria
Khuganja --
Vonones Arshakuni
K'art'am K'ujisuni
Artavaden
Gaius  J Bassus
Gaius  J Alexander
Julia Iotapa
Antenor Franks
Cunobelinus af Britain
Claudius af Rom
Aemila Lepida
Bran  F Siluria
Anna  E Arimathea
Heliocles  I --
Agathocles of Bactria
Hsü-lü-ch´üan-ch´ü --
Darius Arshakuni
Arshakuni
Pharnabazus Artavaden
Artashesian
Gaius  J Severus
Tigranes VI of Armenia
Antiochus IV of Comm..
Iotapa of Commagene
Penardim  C Franks
Tenuantius  A L Britain
Nero Claudius Drusus
Antonia Minor
Llyr  L Siluria
Penarddun  V B Britain
Joseph  B M Arimathea
Eucratides  I of Bactria
Demetrius I of Bactria
Sundari of Maurya
Hu-lu-ku
Chwangu --
Artavasdes Arshakuni
Ervanduni
Phraates Arshakuni
Artaces Artavaden
Nebrotuni
Tigranis  M Artashesian
Cleopatra Arshamid
Artemidoros
NN
Alexander
Antiochus III of Comma..
Marcomir Franks
Llud  L E A B Britain
Marcus Antonius
Octavia Minor
Beran  A C Siluria
Beli  M A M Britain
Don  F Mathonwy
Matthat  N B L Ha-David
Estha Arimathea
Heliocles of Bactria
Laodice --
NN of Bactria
Brhadratha of Maurya
Ts´ü-ti-hou --
Chwangu --
Ariobarzanes Arshakuni
Ervanduni
Antiochus T D Ervand..
Isias  P Kappadokien
Orodes Arshakuni
Laodice af Armenien
Tigranes Artashesian
Mithradates Arshamid
Amyntas of Galatia
Amyntas of the Tectos..
Alexander of Judea
Glaphyra of Cappadocia
Mithridates III of Comm..
Iotapa
Clodius Franks
Beli  M A M Britain
Don  F Mathonwy
Marcus Antonius Creti..
Julia Antonia
Gaius  O Rome
Atia Balba Caesonia
Ceri  A S Siluria
Digueillus af Britain
Levi  B M Ha-David
Seleucus  C Seleucid
Laodice  II Seleucid
Diodotus I of Bactria
NN af Syrien
Kunala of Kashmir and..
Ichizia --
Mithradates Arshakuni
Artashesian
Mithradates K Ervandu..
Laodice  T P Seleucid
Mithradates K Ervandu..
Laodice  T P Seleucid
Ariobarzanes P Kappa..
Athenais  P Arshamid
Phraates Arshakuni
Piritana Arshakuni
Antiochus I Theos af ..
Artaxias Artashesian
Mithradates  E Arshamid
Laodice Seleucid
Brogitarix of Galatia
NN af Galatia
Dytilaos of the Tectos..
Herod  t great
Mariamne I
Archelaus of Cappado..
Francus Franks
Marcus Antonius Orator
Marcus  A B Rome
Julia Caesaris
Serfyn  A C Siluria
Capoir af Britain
Melchi  B J Ha-David
Antiochus  T Seleucid
Laodice Seleucid
Andromachos o S Sel..
Antiochus  T Seleucid
Laodice Seleucid
Ashoka Vardhana of ..
Kayuck --
Phraates Arshakuni
Piritana Arshakuni
Tigranis  M Artashesian
Cleopatra Arshamid
Samus  T D Ervanduni
Pythodoris Arshamid
Antiochus  G Seleucid
Tryphaena Lagid
Mithradates Arshamid
Sinatroukes Arshakuni
Mithidates Callinicus I a..
Zariadres Sophene
Pharnaces Arshamid
Nysa Seleucid
Antiochus Seleucid
Laodice Seleucid
Deiotarus af Galatia
Berenike
Alexander Maccabeus
Archelaus Iii
Galaphyra
Antharius Sicambri
Gaius  J Caesar
Aurelia  C Rome
Ceidio  A A Siluria
Jannai  B J Ha-David
Antiochus Seleucid
Stratonike Antigonid
Achaeus  I Seleucid
Perdiccid Temenid
Achaeus  I Seleucid
Perdiccid Temenid
Bindusa of Maurya
Modu  S af Mongoliet
Samos Ervanduni
Mithradates  E Arshamid
Laodice Seleucid
Demetrius Seleucid
Cleopatra  T Lagid
Ptolemy  E T Lagid
Cleopatra  E Lagid
Mithradates P Arshaku..
Samus T Dikaios I af A..
Xerxes Ervanduni
Antiochis Seleucid
Mithradates Arshamid
Laodice Seleucid
Antiochus Seleucid
Laodice Seleucid
Antiochus Seleucid
Laodice Arshamid
NN
Aristobulus II
Archelaus Ii
Cassander Sicambri
Gaius Julius Caesar II
Marcia Rome
Lucius  A C Rome
Rutilia Rome
Arthen  A M Siluria
Joseph  B M Ha-David
Seleucus Macedonia
Apama Bactria
Demetrius  P Antigonid
Phila Antipatrid
Seleucus Macedonia
Apama Bactria
Alexander  t G Temenid
Roxana Sogdia
Chandragupta of Maur..
Ervand Ervanduni
Demetrius  S Seleucid
Laodice Seleucid
Ptolemy  E Lagid
Cleopatra  S Seleucid
Ptolemy  P Lagid
Cleopatra Lagid
Priapatius Arshakuni
Ptolemaus I af Armenien
Arsames Ervanduni I a..
Seleucus  C Seleucid
Laodice  II Seleucid
Ariobarzanes Arshamid
Antiochus  T Seleucid
Laodice Seleucid
Seleucus  C Seleucid
Laodice  II Seleucid
Mithradates Arshamid
Laodice Seleucid
Attalus III of Pergamom
Berenice
Alexander Jannaeus
Archelaus I
Merodachus Sicambri
Gaius Julius Caesar I
Quintus  M R Rome
Merion  A C Siluria
Mattathias B A Ha-Dav..
Antiochus Macedonia
Laodice of Macedonia
Spitamenes Bactria
Arshamid
Antigonus  M Elimiotai
Stratonice Thrace
Antipater
Philip Temenid
Olympias Aeacid
Maurya V of Magadha
Xerxes Ervanduni
Antiochis Seleucid
Seleucus  P Seleucid
Laodice Antigonid
Ptolemy  P Lagid
Arsinoe Lagid
Antiochus Seleucid
Laodice Arshamid
Ptolemy  E Lagid
Cleopatra  S Seleucid
Ptolemy  E Lagid
Cleopatra  S Seleucid
Arshakuni
Xerxes Ervanduni
Antiochis Seleucid
Samos Ervanduni I af ..
Mithradates Arshamid
Eumenes II of Pergamom
Stratonike
John Hyrcanus
Clodimir Sicambri
Sextus Julius Caesar I
Ceraint  A G Siluria
Amos  B N Ha-David
Artabazos Arshamid
Philippus Elimiotai
Corrhaeus
Amyntas Argaead
Eurydice  S Lyncestian
Neoptolemus Aeacid
Maurya IV of Taxila
Antiochus Seleucid
Laodice Arshamid
Philip Antigonid
Polycrateia Argos
Ptolemy  E Lagid
Berenice Cyrene
Ptolemy  E Lagid
Berenice Cyrene
Arsaces Parni
Ervand Ervanduni III af ..
Ariobarzanes Arshamid
Attalus I of Pergamom
Apollinis
Ariarathes IV of Capp..
Antiochis
Simon Maccabaeus
Antenor Sicambri
Lucius Julius Caesar I
Greidiol  A D Siluria
Nahum  B E Ha-David
Pharnabazos Arshamid
Apama Achaemenid
Machatas Elimiotai
Arrhidaeus Argaead
Alcetas Aeacid
Maurya III of Taxila
Demetrius  A Antigonid
Chryseis  P Aeacid
Ptolemy  P Lagid
Arsinoe Macedonia
Phriapites Parni
Mithranes C Ervanduni..
Ariobarzanes Arshamid
Attalus
Antiochis af Syrien
Apollo
Ariarathes III of Cappa..
Stratonice
Antiochus Seleucid
Mattathias
Clodius Sicambri
Numerius Julius Caesar
Dingad  A A Siluria
Esli  B N Ha-David
Pharnaces Arshamid
Artaxerxes M A Acha..
Stateira Persia
Derdas Elimiotai
Amyntas Argaead
Tharrybas Aeacid
Maurya II of Taxila
Antigonus  G Antigonid
Phila Seleucid
Ptolemy  S Lagid
Berenice Macedonia
Ervand Ervanduni II af ..
Ariobarzanes Arshamid
Achaeus  I Seleucid
Perdiccid Temenid
Zeus
Of  G M Leto
Ariamnes of Cappado..
Antiochus  T Seleucid
Laodice Seleucid
John
Marcomir Sicambri
Lucius Julius Libo II
Annyn  A A Siluria
Naggai  B M Ha-David
Pharnabazos Arshamid
Darius O Achaemenid I..
Parysatis af Persien
Pausanias Elimiotai
Alexander  P Argaead
Admetus Molossian
Maurya I of Taxila
Candravarnna of Persia
Demetrius  P Antigonid
Phila Antipatrid
Seleucus Macedonia
Stratonike Antigonid
Lagus Macedonia
Arsinoe Argaead
Ervand Persia
Rodogune Achaemeni..
Mithradates Arshamid
Cronus
Rhea
A  T Coeus
A  T Phoebe
Ariarathes II of Cappa..
Simeon
Nicanor Sicambri
Constantia Sicambri
Lucius Julius Libo
Alyfon  A B Siluria
Maath  B M Ha-David
Artabazos Arshamid
Artaxerxes Longimanu..
Cosmartidene af Babyl..
Artaxerxes Longimanu..
Andia  o Babylon
Derdas Elimiotai
Amyntas Argaead
NN of Mauryan
Darius Persia
Atossa Persia
Meleagros Argaead
Artasyras Persia
Artaxerxes M A Acha..
Stateira Persia
Pharnaces Arshamid
Uranus Himlen
Gaia Moder jord
Uranus Himlen
Gaia Moder jord
Uranus Himlen
Gaia Moder jord
Uranus Himlen
Gaia Moder jord
Holophernes
Hasmoeas
Clodimir Sicambri
Sedanus Sicambri
Lucius  J I Rome
Brywlais  A C Celts
Mattathias B S Ha-Davi..
Pharnaces Arshamid
Xerses  A Achaemenid
Esther  H Persia
Nebuchadnezzar IV af..
Derdas Elimiotai
Alcetas Argaead
Hystaspes of Ashan
Rodogunde Parthia
Cyrus Persia
Neithiyti Egypt
Balakros Argaead
Orontes Persia
Gaia Moder jord
Chaos
Ariamnes
Ukendt
Bassanus  M Sicambri
Orcades Norway
Caius  L I Rome
Ceraint  F A B Celts
Semel  B J Ha-David
Arsames Achaemenid
Darius Persia
Atossa Persia
Abihail Ben Shimei
Nebuchadnezzar III af ..
Arrhidaeus Elimiotai
Aeropus Argaead
Cambyses I of Anshan
Mandane of Media
Ha'a'ib-Re  W Egypt
Amyntas Argaead
Hydranes Persia
Datames
Onias II
Diocles Sicambri
Sue  J Sicambri
Sextus  L I Rome
Berwyn  A M Celts
Josech  B J Ha-David
Ariaramnes Achaeme..
Nabonidus Babylon
Nitocris af Babylon
Amyntas Argaead
Philip Argaead
Nikonoe
Aryenis
Nefer-Ib-Re  P Egypt
Takhuat Athribis
Hydranes Persia
Camissares
Simon  t just
Helenus Sicambri
Clare  E Sicambri
Numerius  J Rome
Morgan  A B Celts
Judah  B J Ha-David
Teispes Achaemenid
Nebuchadnezzar Bab..
Nitocris af Egypten
Argaeus Argaead
Prothoe
Alyattes Ii
Wehem-Ib-Re  N Egypt
Chedebnitjerbone Egypt
Bagabigna Persia
Onias I
Priamus Sicambri
Gaeus  J Rome
Blacgyn  A R Celts
Joanan  B R Ha-David
Achaemenes Anshan
Wehem-Ib-Re  N Egypt
Shapenuapit af Amonia
Perdiccas Argaead
Cleopatra
Sadyattes Ii
Wah-Ib-Re  P Egypt
Mehetenwesket Heliop..
Jaddua
Antenor Sicambri
Cambra Sicambri
Lucius  J Rome
Rhun  A I Celts
Rhesa  B Z Ha-David
Piankhi  o Nubia
Amenardis Akaluka af ..
Tyrimmas Argaead
Cleonice
Ardys Ii
Men-Kheper-Re N Egy..
Istembat Egypt
Johanan
Marcomir Sicambri
Iulius  I Rome
Idwal  A L Celts
Zerubbabel B S Ha-Da..
Rhodah Persia
Kashta  o Nubia
Coenus Argaead
Gyges
Irib-Re  S T Egypt
Joiada
Antenor Cimmeria
Ann  P Cimmeria
Iullus Rome
Llywarch  A C Celts
Shealtiel  B N Ha-David
Caranus Argaead
Lanice
Dascylus af Mysia
Bakenrenef  W Egypt
Eliashib
Helenus Cimmeria
Marion  S Cimmeria
Iullus Rome
Calchynydd  A E Celts
Jechonias J B E Ha-Da..
Tamar  B J Ha-David
Phidon Heracleidae
Tantalus
Tefnakhte  S Egypt
Idaia
Priam Cimmeria
Iullus Rome
Enir  F A I Celts
Jehoiakim E B J Ha-Da..
Nehushta B E Jerusale..
Johanan  B J Ha-David
Aristodamides Heracle..
Zeus
Plouto
Osorkon III af Egypten
Joarib
Marcomir Cimmeria
Iullus Rome
Ithel  A L Celts
Josiah  B A Ha-David
Zebudah  B P Rumah
Josiah  B A Ha-David
Zebudah  B P Rumah
Merops Heracleidae
Takelot M H II af Egypt..
Karomama  M Thebes II
Jachin
Diluglio Cimmeria
Abillus Rome
Llarian  A T Celts
Amon  A B M Ha-David
Jedidah  B A Bozkath
Thestios Heracleidae
Nimlot Thebes
Nimlot Thebes
Sarias
Plaserio Cimmeria
Romulus Rome
Hersilia
Teuged  A L Celts
Manassah B H Ha-Dav..
Meshullemeth B H Jotb..
Ceisus Heracleidae
Usermaatre Setepena..
Djedmutesankh Egypt
Azarias
Helenus Cimmeria
Mars --
Rhea  I Silvius
Llyfeinydd  A P Celts
Hezekiah  B A Ha-David
Hepzibah
Temenus Heracleidae
Hedjkheperre Setepen..
Kapes Egypt
Helcias
Diluglio Cimmeria
Numitor Silvius
Perdur  A G Celts
Ahaz  B J Ha-David
Abijah  B Z Israel
Aristomaches Heraclei..
Osorkon I af Egypten
Tashedkhonsu Egypt
Mosalem
Almadion Cimmeria
Proca Silvius
Gwyrydd  A I Celts
Jotham  B A Ha-David
Cleodaeus Heracleidae
Shoshenq I af Egypten
Karomat af Egypten
Zadoc Ii
Getmalor Cimmeria
Aventinus Silvius
Ithon  A C Celts
Azariah  B A Ha-David
Jerushah  B Zadok
Hyllus Heracleidae
Iole Oechalia
Nimlot A af Libyen
Tentshepeh A af Libyen
Pasebkhanu II af Tanis
Meraioth
Priam Cimmeria
Romulus Silvius
Camber  A B Celts
Amaziah  B J Ha-David
Jecoliah Jerusalem
Hercules Palamon
Deianira Calydon
Pinedjem II af Egypten
Istemkheb II af Amun
Achitob
Alexandre Troy
Agrippa Silvius
Brutus Latium
Ignoge Greece
Jehoash  B A Ha-David
Jehoaddan Jerusalem
Zeus
Alcmene --
Menkheperre af Amun
Istemkheb Egypt
Menkheperre af Amun
Istemkheb Egypt
Amarias
Basabelian Troy
Tiberinus Silvius
Silvius Latium
Ahaziah  B J Ha-David
Zibiah Beersheba
Pinedjem I af Egypten
Henuttawy I af Egypten
Psusennes I af Egypten
Wiay Egypt
Azarias
Plesron Troy
Capetus Silvius
Ascanius  J Latium
Jehoram  B J Ha-David
Athaliah  B A Israel
Ramses XI af Egypten
Baktwernel Egypt
Pinedjem I af Egypten
Henuttawy I af Egypten
Johanan
Helenus Troy
Capys Silvius
Aeneas Latium
Creusa Troy
Jehoshephat B A Ha-D..
Ahab  B O Israel
Jezebel  B E Sidon
Ramses X af Egypten
Tiye Egypt
Azarias
Priam Troy
Atys Silvius
Anchises af Troja
Venus --
Priam Troy
Hecuba Phrygia
Asa  B A Ha-David
Azubah  B Shilhi
Ramses IX af Egypten
Ramses IX af Egypten
Achimas
Antenor Troy
Alba Silvius
Capys Troy
Themiste Troy
Laomedan Troy
Placia  S Troy
Abijah  B R Ha-David
Montuherkhopshef af ..
Takhat Egypt
Zadoc
Plaserius Troy
Latinus Silvius
Assarachus af Troja
Hieromneme Acadia
Ilos Troy
Eurydice Troy
Ilos Troy
Eurydice Troy
Rehoboam B S Ha-Dav..
Macaah  B A Gibeah
Ramses III af Egypten
Isis Ta-Hemdjert af Eg..
Achitob
Gaberiano Troy
Aeneas  S Latium
Tros Acadia
Callirrhoe
Simoeis Acadia
Tros Acadia
Callirrhoe
Solomon  B D Israel
Naamah  B H Ammonites
Setnakhte Egypt
Tiye-Merense Egypt
Amarias
Eliacor Troy
Silvius --
Erichthonius Acadia
Astyoche Acadia
David  B J Israel
Bathsheba B A Gilonit..
Ramses II af Egypten
Maathorneferure of Hit..
Merneptah af Egypten
Maraioth
Plesron Troy
Aeneas Latium
Lavina Latium
Dardanus Acadia
Batea --
Simoeis Acadia
Jesse  B O Israel
Nahash  B Edal
Seti I of Egypt
Tuya Egypt
Ramses II af Egypten
Isetnofret af Egypten
Zaraias
Plaserio Troy
Latinus --
Amata --
Zeus
Electra Pleiades
Teucer --
Obed  B B Israel
Abalit  B Sonas
Ramses I af Egypten
Sitre Egypt
Raya af Egypten
Touia af Egypten
Ozi
Basabelian Troy
Faunus --
Marica --
Atlas a Titan
Pleione a Nymph
Scamander --
Idaea
Boaz  B S Israel
Ruth Moab
Ra-Ser  K Egypt
Atenmert Egypt
NN of Egypt
Bocci
Gelio Troy
Iapetus a Titan
Asia
A  T Oceanus
A  T Thethys
Salmon  B N Israel
Rahab  B Bezaleel
Akhenaten Amenhotep..
Tadukhipa of Mitanni
Amenhotep III of Egypt
Tiye Egypt
Abisue
Esdron Troy
Uranus Himlen
Gaia Moder jord
A  T Oceanus
A  T Thethys
Uranus Himlen
Gaia Moder jord
Uranus Himlen
Gaia Moder jord
Nahshon  B A Israel
Simar  B Yuhannas
Amenhotep III of Egypt
Tiye Egypt
Thutmose IV af Egypten
Mutemwiya Egypt
Phineas
Franco Scythia
Amminadab  B R Israel
Thehara  B Phozib
Amenhotep II of Egypt
Tiaa of Egypt
Eleazer
Genger Scythia
Ram  B H Israel
Kiya-Tasherit Egypt
Thutmose III of Egypt
Merytre Hatshepsut
Aaron
Helenus Epirus
Andromache Thebes
Hezron  B P Israel
Abiah  B Nachit
Akhenaten Amenhotep..
Kiya-Meryamon Egypt
Thutmose II of Egypt
Iset af Egypten
Adoratrix Huy
Amram
Priam Troy
Hecuba Phrygia
Perez  B J Israel
Barayah
Thutmose I of Egypt
Mutnofret Egypt
Kohath
Judah  B J Israel
Tamar  B E Semites
Ahmose I af Egypten
Ahmose-Nefertari af E..
Levi  B J Israel
Melcha
Jacob  B I Semites
Leah  B L Semites
Epher  B M Semites
Seqenenre Tao II af Eg..
Ahhotep I af Egypten
Seqenenre Tao II af Eg..
Ahhotep I af Egypten
Jacob  B I Semites
Leah  B L Semites
Isaac  B A Semites
Rebekah  B B Semites
Laban  B B Semites
Midian  B A Semites
Senakhtenre Tao I af E..
Tetisheri af Egypten
Senakhtenre Tao I af E..
Tetisheri af Egypten
Abraham  B T Semites
Sarai  B H Semites
Bethuel Syria
Bethuel Syria
Abraham  B T Semites
Keturah
Intef VII af Egypten
Neferu af Egypten
Tjenna af Egypten
Terah  B N Semites
Edna  A B A Semites
Sobekemsaf I af Egypt..
Nahor  B S Semites
Iyaska  B N Chaldees
Avram  B H Semites
Ur  B S Semites
Sekhemre-Seanktawi ..
Serug  B R Semites
Melka  B K Semites
Heraclim  B P Semites
Serug  B R Semites
Melka  B K Semites
Sekhemre-Sementawi ..
Mentuhotep af Egypten
Reu  B P Semites
Ora Chaldees
Keher  B P Semites
Peleg  B E Semites
Lomna  B Sinaar
Sebekhotep af Egypten
Peleg  B E Semites
Lomna  B Sinaar
Peleg  B E Semites
Lomna  B Sinaar
Eber  B S Semites
Azura  B Nebrod
Sobekhotep Khaneferr..
Shelah  B C Semites
Muak  B K Semites
Kemi af Egypten
Cainan  B A Semites
Melka  B Madai
Kesed  B S Semites
NN af Egypten
Arphaxad  B S Semites
Rasueja  B E Semites
Madai  B J Elda
Shem  B N Elda
Sedeqetelebab B Eliaki..
NN af Egypten
Shem  B N Elda
Sedeqetelebab B Eliaki..
Japheth  B N Elda
Adataneses Elda
Noah  B L Elda
Emzara  N B R Elda
Amenemhat Nemare III ..
Noah  B L Elda
Emzara  N B R Elda
Lamech  B M Elda
Betenos  B B Elda
Khakhaure Senusret III ..
Methuselah  B E Elda
Edna  B A Elda
Barakiel  B E Elda
Khakeperre Senusret II..
Enoch  B J Elda
Edna  B D Elda
Enoch  B J Elda
Edna  B D Elda
Nubkhaure Amenemha..
Jared  B M Elda
Baraka  B R Elda
Daniel  B M Elda
Senusret  I af Egypten
Mahalalel  B C Elda
Dinah  B B Elda
Rashujal  B C Elda
Mahalalel  B C Elda
Dinah  B B Elda
Amenemhat I af Egypt..
Cainan  B E Elda
Mualeleth  B E Elda
Cainan  B E Elda
Mualeleth  B E Elda
Senusret --
Neferet --
Enos  B S Elda
Noam  B S Elda
Enos  B S Elda
Noam  B S Elda
Seth  B A Elda
Azura  B E Elda
Seth  B A Elda
Azura  B E Elda
Adam  A B Y Eden
Eva  B Y Eden
Adam  A B Y Eden
Eva  B Y Eden
Yhwh
Yhwh
Forfædre til Kirstine Dybdahl Ahle
Home
Info
Outline
Start
Mand
Kvinde