Rikke Nortoft
Rune Nortoft
Flemming  E Holt Nortoft
Ingelise
Børge Holt Hansen
Helga  A J Siemsen
Niels  R Jensen
Tove  A L Rasmussen
Carl  A S Hansen
Sofie  B Andersen
Georg  F R Siemsen
Jensine  M Hansen
Niels Jensen
Anna  H C Olsen
Peter  M Rasmussen
Anna  M S E Foltmar
Søren Hansen
Lassebine  C Hansen
Peder Andersen
Karen Christensdatter
Joachim  H Siemsen
Caroline  C Kellermann
Frederik Hansen
Kirstine Jensen
Jens Jensen
Ane  S Hansdatter
Hans Olsen
Petrine  C Madsen
Jørgen Jensen Rasmussen
Julie  S Christiansen
Bertram  E G Foltmar
Johanne  E Andersen
Hans Jensen
Ane Olsdatter
Hans Johansen
Dorthe  M Christofferdatter
Anders Pedersen
Ane Larsdatter
Christen Jacobsen
Ane  M Olsdatter
Peter  C Siemsen
Margaretha  D Harms
Heinrich  J Kellermann
Dorothea  F Stoldt
Hans Pedersen
Mette  C Jensdatter
Jens Christensen
Caroline Olsdatter
Jens Rasmussen
Maren Jensdatter
Hans Andreasen
Karen  S Larsdatter
Ole Hansen Olsen
Kirstine Larsdatter
Hans  P Madsen
Anne  S Jacobsen
Rasmus Jørgensen
Elise  C Lippert
Christian Hansen
Henriette  H Jørgensdatter
Christian  G Foltmar
Marie  E F Oppenheuser
Anders Johansen
Karen  S Jørgensen
Johannes Larsen
Ane Andersdatter
Christoffer Nielsen
Dorthe  K Nielsdatter
Peder Jensen
Lars Olsen
Bodil Pedersdatter
Jacob Andersen
Maren Jensdatter
Ole Knudsen
Karen Larsdatter
Wulf  H Stoldt
Ida  L Hamann
Peder Jensen
Karen Hansdatter
Jens Persen
Maren Larsdatter
Kristen Poulsen
Mette Nielsdatter
Ole Hansen
Magrete Andersdatter
Rasmus Nielsen
Sophie Jensdatter
Jens Olsen
Mette Henrichsdatter
Andreas Nielsen
Lisbeth Hansdatter
Lars Sørensen
Anne  K Nielsdatter
Ole Lorentzen
Magrethe Hansdatter
Lars Jensen
Anne Jensdatter
Maren Madsdatter
Cornelius Jacobsen Bornh..
Mariane Thurøe
Jørgen Rasmussen
Karen Jørgensdatter
Johan  L Lippert
Ane  K Jørgensdatter
Michael Hansen
Dorthe Jacobsdatter
Jørgen Jensen
Ane  S Christopherdatter
Niels Foltmar
Kirstine  S Hansdatter
Matthias Oppenhäusser
Maren Westphal
Johan Andersen
Ane  E Pedersdatter
Jørgen Olsen
Ane  L Jensdatter
Mette Jacobsdatter
Niels Hansen
Johanne Christophersdatter
Niels Friderichsen
Gunnild Mortensdatter
Anders Vies
Maren Jacobsdatter
Jens Nielsen
Inger Jensdatter
Knud Olesen
Anna  M Johansdatter
Ida  L Rosborg
Jens Ludvigsen
Karen Hansdatter
Hans Ovesen
Mette Olsdatter
Mads Hansen Møller
Christense Pedersdatter
Jacob Nielsen Bornholmer
Trijn  C Jacobsen Hucks
Anne  E Michelsdatter Poser
Christian  L Lippert
Magrethe Pedersdatter
Nis Hansen
Brigitta  M D Zimmermann
Jacob Christensen Friis
Karen Hansdatter
Jens Olsen
Maren Madsdatter
Christopher Jensen
Bodil Hansen
Albrecht Foltmar
Marie Pedersdatter Wolle
Hans Andersen
Mette Rasmusdatter
Anders Vilhelmsen
Bodil Johansdatter
Peter Herselin
Else  M Bøtner
Jens Nielsen
Maren Pedersdatter
Birthe Larsdatter
Friderich  L Jonasen
Mette Albrectsdatter
Morten Svendsen
Sophie  M Nielsdatter
Hans Madsen Møller
Niels Andersen Bornholm
Nele Jacob Hermanns
Cornelius Jacobsen Hoek
Martien H Hansen Rasmu..
Peder Larsen
Christen Jensen Friis
Maren Jacobsdatter
Hermann Voltmar
Anne  C Lyre
Johan Hansen
Kirstine Jensdatter
Friderich Bøthner
Niels Olsen
Peder Hansen
Johanne Johansdatter
Jonas Ibsen
Dorthe Rasmusdatter
Jacob Hermansen
Lijsbeth Jacobs
Jacob Cornelissen bij de ..
Maritje Jans
Hans Hansen Rasmuss
Maritje J Pedersen Tieman..
Voltmar
Andreas Henrichsen Lyre
Anne  M Jacobsdatter
Jep Mortensen
Anne Ibsdatter
Cornelis Jacobsen Hoeck
Jan Pedersen Tiemann
Neele  R Jacobsens
Peder Pedersen Tiemann
Raeijer Jacobsen Jansen
Nille Sijbrandt Cornelis
Jacob Jansen Draker
Nille  G Rayers
Forfædre til Rikke Nortoft
Home
Info
Outline
Start
Mand
Kvinde